Dierenbescherming voert quick scan uit in Oostvaardersplassen

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Oostvaardersplassen het gespreksonderwerp op straat, in de media en vooral op sociale media zijn. Ook vanuit onze achterban krijgen we veel vragen. Voor de Dierenbescherming is dit reden om in overleg met Staatsbosbeheer een quick scan uit te voeren in het gebied om vast te stellen of het beleid van "vroeg reactieve afschot", dat gericht is op het voorkomen van ernstig en onnodig lijden, van hoefdieren in de Oostvaardersplassen conform de afspraken is en wordt uitgevoerd. Het beleid zelf staat niet ter discussie, het gaat om de vertaling naar de praktijk.
Dierenbescherming voert quick scan uit in Oostvaardersplassen

De discussie over de hoefdieren die in de Oostvaardersplassen leven is een jaarlijks terugkerend thema. De Dierenbescherming heeft hierover een duidelijk standpunt:

"De Dierenbescherming is voor vroeg reactief beheer in geval het wilde hoefdieren in grote natuurgebieden betreft omdat dit veel welzijnsvoordelen oplevert. Wij staan dan ook achter het beheer dat Staatsbosbeheer nu uitvoert in de Oostvaardersplassen. De Dierenbescherming is in deze grote natuurgebieden tegen het bijvoeren van dieren en het toedienen van anticonceptie. De Dierenbescherming is voor het verbinden van natuurgebieden zodat migratiemogelijkheden toenemen onder voorwaarde dat maatregelen genomen worden die voorkomen dat deze migratie verkeersoverlast en gewasschade veroorzaakt".Quick scan

De planning is dat de quick scan wordt uitgevoerd op vrijdag 9 maart a.s.. Deze zal worden uitgevoerd door een aantal onafhankelijke dierkundige experts, te weten, de programmamanager "In het Wild Levende Dieren" van de Dierenbescherming, een dierkundige wetenschapper, een dierenarts en een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Met deze samenstelling hebben we verschillende expertises samengebracht zodat een genuanceerde mening kan worden gevormd over de situatie van de hoefdieren in de Oostvaardersplassen. Het quick scan-team zal op basis van een beoordeling van de uitvoeringsrapportages, feiten en cijfers, in combinatie met visuele waarneming in het gebied zelf, proberen tot een faire zienswijze te komen over de uitvoering van het beleid in de praktijk. Na afloop zullen we hierover berichten.

Naast deze quick scan zijn we van plan om op korte termijn in gesprek gaan met de Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer om de mogelijkheden voor de toekomst van de hoefdieren in de Oostvaardersplassen nader te verkennen.