Dierenbescherming vraagt nieuw kabinet om houdverbod

De Dierenbescherming roept het nieuwe kabinet op een zelfstandig dierenhoudverbod in te voeren. In een brief aan informateur Schippers en de kabinetonderhandelaars zegt de dierenorganisatie dat zo’n verbod op het houden van dieren moet gelden voor mensen die dieren ernstig mishandelen, verwaarlozen of dat bij herhaling blijven doen.
Dierenbescherming vraagt nieuw kabinet om houdverbod

Nu is zo’n verbod alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden en het is vrij makkelijk om de straf af te kopen. De overheid heeft toegezegd dit te zullen veranderen en het houdverbod als zelfstandige straf in te voeren. Tot op heden is met die toezegging niets gedaan. De Dierenbescherming wil dat het nieuwe kabinet hier zo snel mogelijk verandering in gaat brengen.

Peiling

Uit een peiling vorige maand bleek dat 92% van de kiezers wil dat het houdverbod er komt. De samenleving laat steeds meer betrokkenheid zien bij het welzijn van dieren. Zo is er inmiddels een verbod op wilde dieren in circussen, komt er binnenkort een Positieflijst en is het nertsenfokverbod overeind gebleven.

Naast het houdverbod vraagt de Dierenbescherming in de brief onder meer om strengere Europese regels rond veetransport, maatregelen om de malafide hondenhandel te stoppen en om in aankomende nieuwe wetgeving de bescherming van in het wild levende dieren op minimaal het huidige niveau te houden.