Dierenbescherming wil fundamentele maatregelen vogelgriep

De Dierenbescherming vraagt staatssecretaris Dijksma om, wanneer de huidige vogelgriepcrisis voorbij is, fundamentele wijzigingen door te voeren om een volgende uitbraak te voorkomen. Dijksma spreekt hier op 10 december met de Tweede Kamer over de recente uitbraak van vogelgriep.
Dierenbescherming wil fundamentele maatregelen vogelgriep

Tijdens het Algemeen Overleg Dierziekten en Antibioticagebruik passeren dan een aantal onderwerpen de revue, waaronder de recente uitbraak van de vogelgriep. De Dierenbescherming vindt het buitengewoon triest dat Nederland weer getroffen is door de vogelgriep en dat daarbij opnieuw honderdduizenden kippen zijn gedood en vernietigd. Wij vragen staatssecretaris Dijksma om, wanneer deze vogelgriepcrisis voorbij is, een fundamentele discussie te organiseren over hoe om te gaan met vogelgriep, om de kans dat de ziekte steeds weer terug zal komen te beperken.


Onderwerp van discussie moet wat de Dierenbescherming betreft in ieder geval zijn:

  • het ombuigen van fokken op productie-eigenschappen naar robuustheid;
  • het ontwikkelen van vaccins en vaccinatiestrategieën tegen vogelgriep
  • de ligging van pluimveebedrijven ten opzichte van elkaar en in de buurt van potentiële besmettingsbronnen, zoals poelen met watervogels;
  • het beter inrichten van uitlopen van pluimvee met bomen, struiken en schuiltafels om deze onaantrekkelijker te maken voor eenden, ganzen en andere vogels die het griepvirus kunnen dragen.


Behalve aandacht voor de vogelgriepcrisis, staan bijvoorbeeld ook antibiotica- en hormoongebruik in de veehouderij, de insleep van ziektes door de kalversector en de vondst van de verboden stof Furazolidon in diervoeder op de agenda van het Algemeen Overleg. Ook op deze punten heeft de Dierenbescherming haar reactie aan de Tweede Kamer gestuurd.