Dierenbescherming wil werkgroep kalf bij de koe

Vandaag overhandigt een groep boerinnen een petitie aan de Tweede Kamer tegen de motie die de Kamer heeft aangenomen. Hierin wordt staatssecretaris Van Dam gevraagd binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen voor het houden van het kalf bij de koe. De Dierenbescherming vindt zo’n plan van aanpak juist een goed idee en roept daarom op om een werkgroep in te stellen die hiermee aan de slag gaat.
Dierenbescherming wil werkgroep kalf bij de koe

Vanuit de melkveehouderij wordt emotioneel en boos gereageerd op de Tweede Kamermotie om het kalf bij de koe te laten. Toch is dat volgens de Dierenbescherming geen gek idee. "Het rund is een zoogdier. Dat wil zeggen dat het kalf van nature enkele maanden bij zijn moeder blijft drinken alvorens het geheel op eigen pootjes kan staan. Als runderen voor vleesproductie worden gehouden, is het heel gewoon dat het kalf bij de koe blijft", stelt programmamanager Bert van den Berg van de Dierenbescherming. In de melkveehouderij wordt het kalf direct na de geboorte bij de koe weggehaald en moederloos opgefokt, omdat de melkveehouder alle melk aan de zuivelindustrie wil verkopen. "Dat moederloos opfokken is een hele prestatie, en de Dierenbescherming gaat er vanuit dat melkveehouders goed voor de kalveren zorgen. Maar daarmee is dit niet minder tegennatuurlijk", zegt de programmamanager.

Huidige melkveehouderij

"In plaats van Kamerleden vals sentiment te verwijten, te zeggen dat ze niet weten waar ze het over hebben, en te suggereren dat zij verantwoordelijk zijn voor een slechter dierenwelzijn, doet de melkveesector er verstandig aan de zorgen uit de samenleving serieus te nemen en constructief mee te werken aan zo’n plan van aanpak. De huidige melkveehouderij is er niet op ingericht om het kalf bij de koe te houden, maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is," aldus Van den Berg.

Kalf bij koe houden

De Dierenbescherming vindt dat er een werkgroep ingesteld moet worden die op een rij zet wat de voor- en nadelen zijn van het houden van het kalf bij de koe en die beziet hoe de melkveehouderij zo aan te passen dat het kalf wel bij de koe kan blijven. Om te beginnen zou het voor de biologische melkveehouderij niet meer dan logisch zijn het kalf bij de koe te houden. Nu zijn consumenten vaak verbijsterd als ze merken dat dit ook in deze vorm van veehouderij niet het geval is.