Dierenbescherming ziet niets in ‘uitruil’ jacht, en deelname aan Faunabeheereenheden

De Tweede Kamer sprak vorige week over de Wet Natuurbescherming. Daarbij werd er een amendement (wijziging) ingediend door PvdA en VVD. Het voorstel om jagers te verplichten om vooraf afschotplannen in te dienen, verdwijnt daarbij. Dat betekent dat jagers gewoon hun gang kunnen gaan met het afschieten van dieren.

In de plaats van beperking van de jacht komt de mogelijkheid om Faunabeheereenheden uit te breiden met een maatschappelijke organisatie voor het dierenwelzijn. Hierbij werd de Dierenbescherming regelmatig als voorbeeld genoemd. Het amendement wordt woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer behandeld. Na het goed bestuderen van de tekst van het amendement en wat daarover is gezegd, komt de Dierenbescherming tot de conclusie dat ze het liefst ziet dat dit wijzigingsvoorstel in zijn geheel wordt ingetrokken.


Het beperken of het liefst stoppen van benuttingsjacht, bijvoorbeeld door de lijst met vrij te bejagen dieren naar nul te brengen, en het eventueel zitting nemen in een Faunabeheereenheid (FBE) om zo het belang van de dieren zwaarder mee te laten tellen, zijn voor de Dierenbescherming geen punten die onderling uit te ruilen zijn. Het is wat ons betreft en/en en geen of/of. Daar komt bij dat het amendement zeer vaag is over de verbreding van de FBE’s. Het zou gaan om “maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren […]”; dat is wel erg ruim omschreven. Verder is nog onduidelijk hoe en of zo’n uitbreiding van de FBE’s kan leiden tot meer aandacht voor dierenwelzijn en het toepassen van diervriendelijkere alternatieven voor het voorkomen van schade en overlast.

Grote zorgen over in het wild levende dieren

Door de aandacht dat bovengenoemde wijzigingsvoorstel heeft opgeëist, is er bovendien nog maar weinig aandacht geweest voor andere dierenwelzijnsonderwerpen uit het wetsvoorstel. De Dierenbescherming maakt zich hier grote zorgen over en vreest dat de situatie van in het wild levende dieren er eerder op achteruit gaat dan vooruit. Zo dreigt jacht in natuurgebieden mogelijk te worden, komt er geen einde op het afschieten van zwerfkatten, komt er geen einde aan 1-op-1 drukjacht op wilde zwijnen en komen er geen landelijke regels om vangst- en dodingsmiddelen vooraf gedegen te toetsen, maar wordt dit overgelaten aan provincies.

De Dierenbescherming heeft de leden van de Tweede Kamer laten weten het amendement een wassen neus te vinden en we spreken de wens uit dat het wijzigingsvoorstel in zijn geheel wordt ingetrokken.

Je kunt de hoorzitting in de Suze Groenewegzaal op woensdag 24 juni tussen 10.00 en 12.00 uur hierlive volgen (Livestream Commissiezalen: Suze Groenewegzaal).