Dierenwelzijn: banken niet in beweging te krijgen

Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat een aantal Nederlandse banken geld investeert in ‘foute’ bedrijven. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind het ronduit schokkend dat er megastallen en wapens worden gefinancierd met ons spaargeld. De Eerlijke Bankwijzer spreekt banken aan op hun beleid. Dat helpt, want sinds de oprichting, nu vijf jaar geleden, is er een aantal stappen in de goede richting gezet. Tegelijkertijd is het bedroevend om te moeten constateren dat de meeste banken nauwelijks in beweging zijn gekomen als het gaat om het verbeteren van dierenwelzijn.

Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Dierenwelzijn: banken niet in beweging te krijgen

In 2009 ontstond de Eerlijke Bankwijzer* vanuit de behoefte, en wat mij betreft noodzaak, om banken te doordringen van het feit dat zij hun financiële invloed kunnen gebruiken om wezenlijke verschuivingen teweeg te brengen op onderwerpen die er echt toe doen. Neem mensenrechten, klimaatverandering en gezondheid, maar ook dierenwelzijn. Dat was hard nodig, want bij de oprichting speelde maatschappelijk ondernemen nauwelijks een rol in het beleid van Nederlandse banken, die zonder gewetenswroeging kapitalen beleggen bij producenten van clusterbommen en organisaties die kwistig gebruik maken van proefdieren.

Bankwijzer uniek exportproduct

Banken beheren ons geld en gebruiken dat om te investeren in andere bedrijven. De realiteit is alleen dat ze dat lang niet altijd op een rechtvaardige manier doen. Bovendien is uit recent onderzoek gebleken dat de meeste banken vestigingen hebben in belastingparadijzen en daarbij niet open zijn over de maatregelen die ze nemen om belastingontduiking te voorkomen. Het is maar goed dat de ambities van de Eerlijke Bankwijzer groot zijn. Niet alleen worden Nederlandse banken gewezen op hun beleid, doel is om in alle grote banklanden én opkomende economieën een Bankwijzer op te zetten. Aankomende week is Japan aan de beurt. Daarna volgen België, Frankrijk, Indonesië, Zweden en Brazilië. Waarmee de Eerlijke Bankwijzer zich als een uniek exportproduct profileert.

Tekortschieten Dierenwelzijn

Banken zijn namelijk niet doof voor de schreeuw van bedrijven en consumenten om te verduurzamen, zo blijkt ook uit het rapport ‘5 jaar Eerlijke Bankwijzer’ dat deze week door minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in ontvangst werd genomen. Zo is er een wezenlijke verbetering van maatschappelijk beleid te zien en hebben banken hun visie op thema’s als mensen- en arbeidsrechten aangescherpt. Een positieve ontwikkeling, absoluut. Het is alleen zo ontzettend jammer dat ze op het gebied van dierenwelzijn nog steeds zwaar tekortschieten. Zo proberen Rabobank, ABN Amro en ING weliswaar betere huisvesting voor varkens in de vee-industrie te stimuleren door boeren aan te spreken op hun bedrijfsvoering, maar in de praktijk leidt dat niet tot meer leefruimte. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat zes van de elf onderzochte bankgroepen niet eens de moeite doen om een betere huisvesting voor dieren af te dwingen.

Check jouw bank!

Na alle inspanningen van de Eerlijke Bankwijzer, is het nu de beurt aan de consument. Want ook jij kunt een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld, waarin het welzijn van dieren is gewaarborgd. Hoe? Check op de site van de Eerlijke Bankwijzer of jouw bank transparant is en een eerlijk investeringsbeleid heeft. Zo niet, stuur dan een klacht of stap met je spaargeld over naar een bank die wel goede investeringen doet. Je denkt misschien dat jouw stem niet gehoord wordt, maar het tegendeel is waar. Zo kan een bank bijvoorbeeld voorwaarden verbinden aan het verstrekken van een lening of bedrijven aanspreken op dieronvriendelijke bedrijfsvoering. Samen maken we een statement en daarmee leveren we een bijdrage aan een betere wereld. Een nobel streven in het licht van de feestdagen, lijkt me zo.

Frank Dales
Algemeen directeur

*De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van zes maatschappelijke organisaties; Oxfam Novib, FNV, Milieudefensie, Amnesty International, Pax en de Dierenbescherming.