Dierenwelzijnsbeleid verzekeraars blijft achter

Vandaag publiceerde de Eerlijke Verzekeringswijzer haar eerste update van het duurzaamheidsbeleid bij verzekeraars. Helaas is er op het onderdeel dierenwelzijn geen vooruitgang geboekt.
Dierenwelzijnsbeleid verzekeraars blijft achter

Vandaag publiceerde de Eerlijke Verzekeringswijzer haar eerste update van het duurzaamheidsbeleid bij verzekeraars. In tegenstelling tot het positieve beeld dat deze update schetst, blijkt dat op het onderdeel dierenwelzijn geen vooruitgang is geboekt. Alleen ASR gaat van goed naar beter, maar bij de overige negen andere verzekeraars is er nauwelijks beweging. Die scoren, tot grote teleursteling van de Dierenbescherming, opnieuw een ruime onvoldoende.

Bij de lancering van de Eerlijke Verzekeringswijzer eind 2013 was de lage score nog te verklaren omdat het voor de betrokken bedrijven nog nieuw was om op dit gebied beoordeeld te worden. De Dierenbescherming vindt het dan ook extra teleurstellend dat er nu nauwelijks tot geen verbetering op het gebied van dierenwelzijn te melden is. Naast ASR is alleen Aegon licht gestegen, maar van een 2 naar een 3 (op een schaal van 10) is nog geen reden tot vreugde. ING valt in negatieve zin op omdat ze van een 4 naar een 2 zakken; dit is vooral toe te schrijven aan de aanpassing van de criteria.

Door middel van haar deelname in de Eerlijke Verzekeringswijzer blijft de Dierenbescherming druk uitoefenen op verzekeraars om hun beleid te verbeteren. Ook jij kunt daarbij helpen door bij het afsluiten van een verzekering niet alleen naar de hoogte van de premie te kijken, maar bij je keuze ook het duurzaamheidsbeleid (en dierenwelzijn in het bijzonder) mee te laten tellen.