Dijksma reageert op Nota Vogelgriep Dierenbescherming

Naar aanleiding van de 'Nota Diervriendelijke Aanpak Vogelgriep' van de Dierenbescherming werden Kamervragen gesteld door de PvdA. Die vragen heeft staatssecretaris Dijksma beantwoord; de Dierenbescherming is voorzichtig optimistisch.
Dijksma reageert op Nota Vogelgriep Dierenbescherming

Na de uitbraak van vogelgriep eind 2014 in Nederland was voor de Dierenbescherming de maat vol. Wij drongen er bij de pluimveesector en de Nederlandse overheid op aan om ingrijpende maatregelen te nemen om de pluimveesector weerbaarder te maken tegen vogelgriep.

Nota Diervriendelijke Aanpak Vogelgriep

Met de "Nota Diervriendelijke Aanpak Vogelgriep: Geef ze een griepprik en een betere uitloop" presenteerden wij tien punten voor een diervriendelijker aanpak van de vogelgriep. Vogelgriep is een natuurverschijnsel dat steeds weer terug zal keren. Het jaar-in-jaar-uit doden van tienduizenden kippen vindt de Dierenbescherming geen optie.

De Nota bevat een plan met tien voorstellen: zo is het van groot belang dat er nu eindelijk een goed vaccin komt tegen vogelgriep. Daarnaast moeten de grote concentraties van de pluimveehouderij rond Barneveld en Venray aangepakt worden. En buitenuitlopen moeten zo ingericht worden dat ze interessant zijn voor kippen, maar juist niet voor watervogels die het griepvirus bij zich kunnen dragen.

Nota Diervriendelijke aanpak vogelgriep
Geef ze een griepprik en een betere uitloop

"Geef ze een griepprik"

Naar aanleiding van onze nota werden kamervragen gesteld door Van Dekken en Dikkers van de PvdA. Staatssecretaris Dijksma antwoordt dat vaccineren nu nog niet mogelijk is, maar dat ze er wel onderzoek naar laat doen. Dat is ook waar wij op aandringen, alleen vragen wij wel grote spoed. Er is namelijk al veel onderzoek gedaan en er zijn landen waar al gevaccineerd wordt. Waarom moet Nederland zo achterlopen