Dijksma wil alternatieven voor dierproeven

'Alleen een dierproef als er geen alternatief is', dat is het uitgangspunt voor staatssecretaris Dijksma in haar plan van aanpak ‘Dierproeven en alternatieven’. De Dierenbescherming, die vorige week een actie tegen onnodige dierproeven startte, is enthousiast over het plan.

Met het plan wil Dijksma kennis over alternatieven vergroten en toe laten passen in de praktijk. De Dierenbescherming ziet prima aanknopingspunten om uiteindelijk te komen tot een verbod op de overbodige dierproeven, onderwerp van haar actie en petitie, die al bijna 40.000 keer is getekend.

Diertests afschaffen

Volgens directeur Frank Dales is het mooi om te zien dat Dijksma op één lijn zit met de vooraanstaande wetenschappers. Deze bepleitten deze week in het magazine DIER van de Dierenbescherming ook dat dierproeven voor bijvoorbeeld veiligheidstests hun langste tijd hebben gehad. "De daad moet nu alleen wel bij het woord worden gevoegd," onderstreept Dales. Volgens hoogleraar medische biotechnologie Huub Schellekens kunnen diertests zonder grote problemen worden afgeschaft. "Wat mij betreft wordt het uitgangspunt dat je géén dierproef doet, tenzij er aanleiding is dat wel te doen," zegt hij in DIER.

Onnodig dierenleed voorkomen

Staatssecretaris Dijksma over haar plan: "Iedere dierproef die wij overbodig kunnen maken telt. Nieuwe technologie biedt mogelijkheden voor alternatieven. Alleen kan de kennis daarover nog beter gedeeld worden. Samen met onderzoekers en dierenwelzijnsorganisaties gaan wij alle kennis en mogelijkheden ten volste benutten om zo onnodig dierenleed voorkomen."

Adoptieplan proefdieren

In komende maanden worden de acties samen met wetenschap, bedrijfsleven en dierenwelzijnsorganisaties verder uitgewerkt in onder meer een convenant. Voor de zoektocht naar alternatieven is aanvullende financiering nodig. Hiervoor wordt een denktank opgericht. De aanstaande wijziging van de Wet op de dierproeven biedt daarnaast meer mogelijkheden om alternatieven te stimuleren. En in samenwerking met onder meer de Dierenbescherming wordt er verder gewerkt aan een adoptieplan voor voormalige proefdieren.