Doel: 'Vanaf 2018 geen varkenscastraties meer in Europa'

De Europgroep for Animals heeft als doel gesteld dat er in 2018 in heel Europa geen varkens meer worden gecastreerd. “We kunnen leren van de ervaring en het succesvolle project van de Dierenbescherming en de Nederlandse varkenssector,” zei directeur Reineke Hameleers tijdens het symposium ‘Beren 5 jaar onderweg’.
Doel: 'Vanaf 2018 geen varkenscastraties meer in Europa'

Het symposium werd gehouden ter afsluiting van vijf jaar grootschalig Nederlands onderzoek naar het stoppen van de pijnlijke castratie van jaarlijks 11,6 miljoen mannelijke varkens in Nederland. Ook de Dierenbescherming was bij het symposium aanwezig.

Strijd Dierenbescherming

De Dierenbescherming vecht al heel lang voor stoppen met castreren en was de afgelopen vijf jaar betrokken bij de begeleiding van het onderzoek. Op het symposium werd geconstateerd dat inmiddels de helft van de mannelijke varkens, beren genoemd, in ons land niet meer wordt gecastreerd. De andere helft is bestemd voor export naar landen als Duitsland, Frankrijk en Italië, waar weinig tot geen berenvlees van ongecastreerde varkens wordt geaccepteerd.

Win-win situatie

Stoppen met castreren resulteert niet alleen in beter dierenwelzijn, het heeft bovendien economische voordelen. Een niet-gecastreerd mannelijk varken heeft namelijk minder voer nodig om te groeien en produceert dientengevolge minder mest. Zo’n beer ontwikkelt verder meer spieren en minder vet en heeft daarom een betere vlees-vetverhouding en mager vlees. Een boer die beren houdt, bespaart daarmee op kosten van voedsel en mestafvoer. Een ander voordeel is dat hij zijn biggen niet meer in de eerste zeven dagen van hun leven hoeft te castreren, wat een bijzonder onaangenaam werk is. Een win-win situatie dus voor dierenwelzijn en economie.

Nederlands voorbeeld

Directeur Frank Dales gaf tijdens het symposium het stokje namens de Dierenbescherming door aan haar Europese koepelorganisatie Eurogroup for Animals. Vanzelfsprekend zal zij volop steun gaan bieden aan Eurogroup in haar strijd om het castreren van beren in heel Europa te verbieden. Directeur Reineke Hameleers maakte daarop bekend samen te gaan werken met het Nederlandse verband ‘Boars 2018’ om tegen 2018 een eind te maken aan de pijnlijke castratie van varkens in de hele EU, waarbij het gaat om maar liefst 100 miljoen dieren. Naar Nederlands voorbeeld zal op Europees niveau worden geprobeerd om ook het bedrijfsleven over de streep te trekken.