Drie ondervoede honden ontdekt

Afgelopen weekend zijn er door de politie, in samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), in een woning in Heerlen drie zwaar ondervoede honden aangetroffen. Ondanks dat er op het moment van bezoek wel voer aanwezig was, leken de dieren hier niet van te eten. Geld voor onderzoek door een dierenarts was er niet. De eigenaar heeft uiteindelijk afstand gedaan van de honden die nu de juiste zorg krijgen in een dierenasiel van de Dierenbescherming.
Drie ondervoede honden ontdekt

Verleden week donderdag kreeg de dierenpolitie Limburg via meldpunt 144 een melding binnen over een zeer magere hond. De eigenaar bleek niet over de financiële middelen te beschikken om naar een dierenarts te gaan.
Een inspecteur van de LID heeft na overleg met de dierenpolitie te Limburg besloten om contact op te nemen met de overheidsdienst RVO die de eigenaar opdracht heeft gegeven om voor 12:00 uur de volgende dag met de hond naar een dierenarts te gaan.

Vermagerd en uitgedroogd

De dierenarts die de hond vrijdag onder ogen kreeg heeft het dier onmiddellijk aan een infuus gelegd, omdat deze zwaar vermagerd en uitgedroogd was. Tijdens het bezoek aan de dierenarts vertelde de man thuis nog twee honden te hebben. Dit was voor de LID-inspecteur aanleiding om er bij de politie op aan te dringen een 'machtiging tot binnentreden' te regelen en bij de man thuis te gaan kijken.

De LID-inspecteur: “Ik blijf mij erover verbazen dat mensen geen hulp inschakelen wanneer hun dier zichtbaar iets mankeert”.
Een van de honden gefotografeerd in het dierenasiel.

Honden naar opvang

De situatie in de woning was 'erbarmelijk'. Controle van de twee andere honden door een dierenarts wees uit dat ook deze ernstig ondervoed waren. Er bleek wel voer aanwezig te zijn, maar daar aten de dieren niet van. Ondanks de situatie constateerde de dierenarts dat de dieren verder niet ziek waren. Na een goed gesprek over de situatie heeft de eigenaar besloten afstand te doen van de honden die vervolgens zijn overgebracht naar een asiel van de Dierenbescherming. De honden krijgen daar nu de juiste voeding en tijd om aan te sterken, daarnaast worden ze behandeld tegen vlooienallergie en een van de honden voor een abces boven het oog.