Duizenden handtekeningen tegen zwanendriften

De werkgroep Stop het Zwanendriften heeft vandaag een petitie met 16.716 handtekeningen aan de Tweede Kamer aangeboden. De petitie roept op om het uit de middeleeuwen stammende zwanendriften zo snel mogelijk definitief te verbieden.
Duizenden handtekeningen tegen zwanendriften

De petitie wordt gesteund door landelijke dierenwelzijnsorganisaties, waaronder de Dierenbescherming, World Animal Protection, de Stichting VIER VOETERS en Faunabescherming, maar ook door regionale dierennoodhulporganisaties, dierenambulances en vogelopvangcentra.

“Wie in het Groene Hart zwanen ziet overvliegen heeft veel geluk”, aldus Hans Beck, woordvoerder van Stop het Zwanendriften. Het merendeel van de zwanen in het gebied is namelijk eigendom van een zwanendrifter. Deze knipt bij zijn zwanen een stuk vleugelbot af zodat ze niet meer kunnen vliegen (het zogenaamde leewieken) en laat ze aan hun lot over in de natuur. Als in het voorjaar de jongen uit het ei komen, worden de zwanen met veel geweld gevangen om ook de jonge zwaantjes te kunnen leewieken. In het najaar is het oogsttijd en worden de jongen opnieuw gevangen voor de verkoop.


De Raad voor Dierenaangelegenheden stelde al 20 jaar geleden vast dat zwanendriften een wrede praktijk is, die ernstig dierenleed veroorzaakt. Geleewiekte (maar ook jaarlijks gekortwiekte) zwanen hebben volgens de werkgroep vooral ’s winters problemen om voedselrijke en ijsvrije plekken te vinden. De dieren worden dan vaak verzwakt en vermagerd bij een dierenopvang binnengebracht. De minister verbood het driften van zwanen voor vlees, dons en veren destijds met een overgangsperiode van 10 jaar. Daarna volgde nog 5 jaar ontheffing. Toen in 2013 het verbod eindelijk inging, waren zwanendrifters overgestapt op het verhandelen van de dieren als siervogel. Dat was in de wet nog steeds toegestaan. Zwanendrifters hebben dus ruim 15 jaar de tijd gehad om hun bedrijf af te bouwen.

Femmie Smit, Programmamanager In Het Wild Levende Dieren: “Al jarenlang krijgt de Dierenbescherming klachten vanuit het publiek over deze praktijk. Dat er, ondanks een wettelijk verbod, nog twee mensen met een ontheffing actief zijn, kan echt niet meer. Gevolg is dat er zo’n 600 koppels knobbelzwanen per jaar geleewiekt worden onder het mom van verkoop als siervogel. Dit dierenleed is niet meer van deze tijd en eenvoudig te stoppen. De Dierenbescherming ondersteunt deze petitie en hoopt dat het zwanendriften nu zo snel mogelijk definitief wordt verboden”.