Een giftig debat

In de politiek komen zo ongeveer alle denkbare onderwerpen wel een keer aan de orde. Niet alleen grote onderwerpen komen aan bod, zoals de economische stand van zaken van het land of het wel of niet uitsturen van Nederlandse militairen naar oorlogsgebied, maar ook het dossier ‘Dierenwelzijn’ komt gelukkig veelvuldig op de debatagenda.

Grote en kleine onderwerpen

Binnen ons dierenwelzijnsdossier heb je een grote variëteit aan onderwerpen. Sommige worden als groot beschouwd, denk hierbij aan bijvoorbeeld alle zaken met betrekking tot de intensieve veehouderij, de handel in slecht gefokte gezelschapsdieren of het jagen op weerloze dieren in de vrije natuur. Allemaal zaken waar we als Dierenbescherming dagelijks druk mee zijn, met vaak mooie resultaten. Dit alles laat onverlet dat er zo nu en dan een onderwerp geagendeerd staat in de Tweede Kamer, dat afwijkt van het gebruikelijke. Zo ook deze week. De Leden van ons parlement gaan zich buigen over het gebruik van allerlei soorten gif die gebruikt worden in de landbouw en soms ook door particulieren. Niet zelden met zeer verstrekkende gevolgen voor dieren!

Gif tegen ongewenste gasten

Akkerbouwers doen hun best om ons dagelijks mooie producten voor te zetten die vrij zijn van ‘ongenode’ gasten. De ene keer is het een hinderlijke schimmel die de oogst bedreigt, de andere keer een diertje dat roet in het eten kan gooien. Logisch dat deze ondernemers proberen dit te voorkomen. Schade aan het gewas betekent ook inkomensschade, en daar zit niemand op te wachten. Vaak worden er, ter voorkoming van schade, allerlei soorten gif op het product in wording losgelaten. Dit gebeurt overigens legaal, want veel bestrijdingsmiddelen zijn door de overheid gewoon toegestaan voor gebruik. Ook in de particuliere sector is er een keur aan middelen beschikbaar om de tuin onkruidvrij te houden. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, is de particulier nog al eens geneigd kwistig te strooien met deze middelen met alle dierenwelzijnsgevolgen van dien. De bescherming tegen het ene, houdt vaak de bedreiging van het andere in.

Bij lijdt onder gif

Een diersoort die flink te lijden heeft onder de regelmatig terugkerende gifbombardementen is de bij. Een buitengewoon interessant diertje, dat behalve zeer nuttig is voor de mens, ook nog eens voor de rest van de natuur van grote betekenis is. De mens kent de bij als producent van honing en daaraan gerelateerde producten, de natuur kent de bij als grote bestuiver. Kortom, een diertje om zuinig op te zijn. Om die reden is het dan ook een erg goede zaak dat de politiek aandacht besteedt aan het welzijn, en overleven, van dit insect! Misschien aardig om nog te vermelden, is dat enige tijd geleden de Tweede Kamer een bijenhotel heeft geopend vlakbij het Kamergebouw. Kamerlid Dion Graus was de hotelier van dienst bij dit heugelijke moment.

Houd de bij in de lucht

Gezien het bovenstaande zal het je niet verbazen dat de Dierenbescherming pleit voor een omslag in het gebruik van gif ter voorkoming van overlast of dreigende schade. De gevolgen van een te ruim gebruik zijn onderhand wel bekend, dus het is hoog tijd dat de overheid paal en perk stelt aan het vrij voor handen hebben van dergelijke middelen. Het gebruik van landbouwgif dient ernstig te worden teruggedrongen. Dit kan enerzijds door het niet langer toestaan van het gebruik, maar er dient zeker ook een omslag te komen in het denken van de gebruiker. Te veel en te vaak worden beschikbare alternatieven overgeslagen, en vervalt men in de oude gewoonte van het aanwenden van naargeestige chemicaliën. Ook hier geldt “bezint, eer gij begint”. Zorg dat wij de bij in de lucht houden. Deze diertjes zullen ons daar ruim voor belonen!