Eerste drie Keurmerken voor dierenopvang verleend

Drie dierenopvangcentra hebben woensdag 29 juni het Keurmerk Opvang gekregen. Met dit Keurmerk kunnen ze aantonen dat ze hun maatschappelijke taak om dieren op te vangen en te verzorgen op professionele wijze uitvoeren.

Het Keurmerk Opvang is bestemd voor dierenopvangcentra waar honden, katten, konijnen en knaagdieren tijdelijk worden opgevangen. Met het Keurmerk laten de opvangcentra zien dat de opvang goed en professioneel is geregeld en dat ze structureel werken aan kwaliteit. Het nieuwe Keurmerk vervangt de zogeheten Erkenningsregeling van de Dierenbescherming en is niet van of voor de dierenwelzijnsorganisatie alleen, maar voor alle instanties die de tijdelijke opvang van dieren verzorgen. De uitvoering ligt in handen van een onafhankelijke, certificerende instelling: Verin, die op woensdag 29 juni de eerste drie certificaten uitreikte.


Betrouwbaar asiel
Mensen die op zoek zijn naar een dier uit een goed, betrouwbaar asiel kunnen in het vervolg dus letten op het Keurmerk. Ook voor gemeenten is dit interessant. Zij zijn namelijk in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren en besteden deze taak vaak uit aan een opvangcentrum. Bij een asiel met een Keurmerk weten ze dat er sprake is van een professionele bedrijfsvoering. Sinds het Keurmerk is gestart in december 2015 hebben 20 dierenopvangcentra het aangevraagd.

Meer over Keurmerk Opvang lees je hier.