Eerste succes kalvercampagne: export vanaf maandag verboden!

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verbiedt met ingang van maandag de export van zeer jonge kalfjes over lange afstanden, omdat er geen wagens met een goed drinksysteem zijn. De Dierenbescherming reageert enthousiast op dit besluit, omdat het onze kritiek op het vervoer van jonge kalfjes over lange afstanden volledig bevestigt.

Eerste succes kalvercampagne: export vanaf maandag verboden!

Op 7 december startten we een campagne om de import van kalveren vanuit landen als Polen, Letland en Litouwen, die hier worden vetgemest, te stoppen. Uit onderzoek in opdracht van de Dierenbescherming, uitgevoerd door Eyes on Animals, bleek namelijk precies datgene wat de NVWA nu heeft geconstateerd met betrekking tot de export: de dieren raken volledig uitgedroogd door gebrek aan drinken.

Dezelfde redenatie die de NVWA hier nu hanteert bij de export van kalverenexport geldt natuurlijk ook voor de import van zuigelingen afkomstig uit bijvoorbeeld Litouwen, Polen en Ierland. De veterinaire overheidsdiensten uit deze landen hebben de export naar Nederland goedgekeurd, maar de NVWA vindt dit nu kennelijk onterecht. Om hier tegen op te treden zou de NVWA meer aankomsten van kalfjes over lange afstanden bij Nederlandse bedrijven moeten controleren. Die kalfjes komen vrijwel allemaal uitgedroogd aan, omdat ze onderweg niet of nauwelijks gedrenkt zijn.


Bevestiging

In het exportverbod ziet de Dierenbescherming duidelijk een eerste bevestiging van haar gelijk. Wat voor de export geldt, zou nu ook voor de import moeten opgaan. Door de groei van de melkveestapel als gevolg van het loslaten van de melkquotering neemt de export van kalveren uit Nederland naar Spanje kennelijk toe. Des te wranger is het dat aan de andere kant nog steeds dieren worden geïmporteerd.

In een bericht van de NVWA over de kwestie staat vandaag bijna letterlijk wat de Dierenbescherming nog geen twee weken geleden publiekelijk maakte:

"Het probleem is dat er op dit moment geen wagens zijn waarbij de drinkvoorzieningen geschikt zijn voor jonge kalveren. De meeste nuka's (nuchtere kalveren) gaan op transport als ze tussen de 14 dagen en 30 dagen oud zijn. Kalveren van deze leeftijd hebben een zuigreflex en de in het vervoermiddel aanwezige drinknippels zijn hier niet geschikt voor. Speenemmers of rechtstreeks uit de emmer drinken is eigenlijk de enige manier waarop deze jonge kalveren gedrenkt kunnen worden. Echter, het is praktisch niet mogelijk om op deze wijze alle kalveren in een vervoermiddel te laten drinken." De NVWA voegt hieraan toe dat de observaties zijn gedaan door dierenartsen.

Lees hier de resultaten van onze campagne.