Einde melkquotum vanaf 1 april ramp voor welzijn koeien

Het is geen 1 april grap; vandaag komt er na 31 jaar een einde aan de Europese melkquotering. Voortaan zijn melkveehouders voor de melkproductie niet meer aan een productiequotum gebonden, maar mogen ze zoveel melk produceren als ze willen. Dat klinkt wellicht positief, maar de afschaffing van de melkquotering gaat wél ten koste van het dierenwelzijn.

Einde melkquotum vanaf 1 april ramp voor welzijn koeien

In de jaren tachtig werden er enorme hoeveelheden melk geproduceerd. Om de productie een halt toe te roepen, werd in 1984 door de Europese Unie het melkquotum ingevoerd. Dit quotum bepaalde hoeveel melk melkveehouders per bedrijf mochten produceren. Omdat van ‘melkplassen’ en ‘boterbergen’ allang geen sprake meer is, wordt vandaag de melkquotering losgelaten. Dit houdt in dat veehouders vanaf nu weer ongelimiteerd melk mogen produceren. Er wordt een afzetgroei verwacht van 15 à 20 procent. Deze zal gepaard gaan met flinke schaalvergroting van de bestaande melkveebedrijven. En dat heeft desastreuze gevolgen voor het welzijn van de koe.

Minder weidegang

Melkkoeien die hun leven slijten in veel te krappe en harde ligboxen en nóg meer megastallen; dat is het trieste scenario dat werkelijkheid dreigt te worden nu de melkquotering er niet meer is en boeren zoveel melk mogen produceren als ze willen. “De afgelopen jaren hebben veel melkveehouders vooruitlopend op de afschaffing van het quotum hun bedrijf al uitgebreid,” aldus Bert van den Berg, programmamanager Veehouderij bij de Dierenbescherming. “Meer koeien, meer melk, meer inkomsten is hun redenering. Maar als aan deze groei geen voorwaarden worden verbonden om het dierenwelzijn te waarborgen, wordt de koe het kind van de rekening en zullen steeds minder koeien weidegang krijgen. En dat terwijl weidegang noodzakelijk is voor het welzijn van de dieren. Alleen buiten in de wei kunnen ze tenslotte hun natuurlijke gedrag vertonen.”