Eindelijk aanpak amputatie paardenstaarten!

Met het afgelasten van een keuring van trekpaarden in Limburg voor komend weekend lijkt een tweede succes in onze niet aflatende strijd tegen het verminken van paarden door hun staart te amputeren zich af te tekenen! Een eerste wapenfeit was natuurlijk het officiële coupeerverbod van 2001, maar dat werd in de praktijk omzeild. Nu wordt gedreigd met boetes als de organisatoren van de keuring gecoupeerde paarden laten meedoen.

1Limburg maakte woensdag bekend dat de aanleiding voor het niet doorgaan van de keuring een brief van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan de Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger (KVTH) is waarin maatregelen staan die de staartenknippers kunnen verwachten. Het gaat om een boete van 15.000 euro bij schending van het coupeerverbod en na vijf overtredingen kunnen andere juridische maatregelen volgen.

Verminking van paarden

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken pakt dus door, zeer tot tevredenheid van de Dierenbescherming. Eerder gaf hij al aan de volkomen overbodige verminking van paarden voor de sier niet te tolereren. "Ik vind het altijd teleurstellend dat een sector, welke sector dan ook, niet in staat is zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en daarop vervolgens aangesproken moet worden middels handhaving. Om deze reden ben ik ook begonnen met het bestuursrechtelijke handhaven. Het couperen van dieren zonder diergeneeskundige noodzaak is in Nederland niet toegestaan en ik bestempel het als een vorm van verminking", aldus de bewindsman.

Eind augustus schreef onze deskundige op het gebied van handel en fok van dieren Piko Fieggen al in zijn blog dat de overheid een essentiële rol speelt in de handhaving van het coupeerverbod, maar tot op heden "niet in staat blijkt om effectief door te pakken wat betreft het voorkomen van het tentoonstellen van paarden zonder staart. Er wordt nu al vijftien jaar gepoogd om een stap verder te komen. Het resultaat is echter nul. Ik zou zeggen; nu is het tijd voor spierballen". We lijken een luisterend oor te hebben gevonden…