Eindelijk ruimte en water voor hondjes

Dat het voor sommige mensen zeer moeilijk blijkt om in te zien dat hun 'liefde voor dieren' te ver is doorgeslagen, werd vorige week pijnlijk duidelijk toen onze inspecteur Ronald in Heerlen negen Bieuwer Yorkshire terriërs mee moest nemen uit een huisje. Hoewel het kleine, lieve hondjes zijn, leek de eigenaresse niet te begrijpen dat zestien van deze diertjes zonder drinken in een kleine woning teveel van het goede is.

Misschien dat het voor het baasje een praktische oplossing was om de hondjes deels in benches zonder water op te sluiten, maar voor onze inspecteur ging dat natuurlijk veel te ver. Na haar eerder in de gelegenheid te hebben gesteld orde op zaken te stellen, volgde vorige week een hercontrole. "Na flink bellen en kloppen kwam mevrouw om elf uur in pyjama aan de voordeur om mij en de dierenarts binnen te laten. We hadden haar wakker gemaakt", vertelt Ronald. "Zeven hondjes liepen weliswaar los in een kamertje van slechts 2 bij 2,5 meter dat al half gevuld was met meubilair, maar ze hadden niets te drinken".

Schrale troost

Het lot van de negen andere terriërs in de kleine woning was een stuk droeviger. Zij waren ondergebracht in het keukentje. In vijf benches. Zonder water. In twee van de plastic hokjes zaten elk drie hondjes, de andere drie hadden de schrale troost van een eigen bench. Hun baasje verklaarde om één uur 's nachts naar bed te zijn gegaan, wat zou betekenen dat de hondjes al tien uur geen water hadden gehad. Volgens een verklaring van de dochter was ze echter al om negen uur ' s avonds onder de wol gekropen.


De maat was dus meer dan vol vond ook de aanwezige dierenarts en na overleg met RVO.nl* zijn de hondjes die in benches zaten in bewaring genomen en ondergebracht op een adres waar goed voor ze wordt gezorgd. De overige zeven hondjes mocht mevrouw houden, maar voor iedere keer dat ze verzuimt water te geven aan haar roedel is haar een boete in het vooruitzicht gesteld.

Benarde situaties

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) komt het meest in actie voor verwaarloosde honden, zo maakten we onlangs bekend. Tussen 2012 en 2015 maakten inspectiezaken over honden zo’n 45% van het totaal uit. Per jaar gaat het om ongeveer 5.000 dieren die uit vaak benarde situaties worden gered.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijke strafmaat.