Eis: 10 en 5 maanden gevangenisstraf foute hondenhandelaren

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op donderdag 28 juni respectievelijk 10 en 5 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en terugbetaling van 'geldelijk gewin' geëist in een zaak tegen twee foute hondenhandelaren uit Leeuwarden en Drachten. Voor zover wij weten is er niet eerder in een dergelijke zaak zo'n zware straf geëist. De zaak kwam aan het rollen na intensief en langdurig onderzoek van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en resulteerde in een inval in samenwerking met de politie in december 2016. De handelaren verkochten veelal zieke honden en pups met vervalste papieren. De Officier van Justitie noemde wat hij bij de inval en in het dossier had gezien een 'ontluisterend beeld'.
Eis: 10 en 5 maanden gevangenisstraf foute hondenhandelaren

Bekentenissen

Al snel na de start van het proces bekenden beide verdachten een flink aandeel van de tenlastelegging. Ze verklaarden onder andere paspoorten en vaccinatiebewijzen te hebben vervalst, niet op de hoogte te zijn van geldende regels onder de Wet dieren en niet voldoende vakbekwaam te zijn. Op vragen van de rechter over socialisatie van de pups antwoordde een van de verdachten dat hij 'de pups niet sloeg'. De rechter reageerde daarop dat socialisatie méér inhoudt dan dat en noemde bijvoorbeeld dat pups als onderdeel van hun opvoeding met andere mensen en situaties in contact moeten komen.

Eigen fok'

Naast het vervalsen van de paspoorten hebben de verdachten kopers voorgehouden dat er sprake was van ‘eigen fok’. De hoofdverdachte zou vertellen dat hij de pups in huis had en dat de moederhond bij zijn ouders zou wonen. Hierdoor was het 'helaas' voor de koper niet mogelijk de moederhond te zien. Uit de reacties van het publiek in de zaak bleek dat dit verhaal bekend was. De werkelijkheid was anders, de medeverdachte gaf grif toe dat sprake was van ‘een nest per week’ dat verhandeld werd. Ieder nest zou afkomstig zijn van dezelfde fokker uit Brabant die de honden en pups waarschijnlijk uit Oost-Europa importeerde.

‘Als aardappelen op de markt’

Volgens de Officier van Justitie hadden verdachten slechts één doel: geldelijk gewin. Daarnaast wees hij op de gezinnen die getroffen zijn, de honden die getroffen zijn en het mogelijke risico op insleep van gevaarlijke ziekten, de verdachten wisten immers dat de vaccinaties niet klopten. Hij stelde dat de honden ‘als aardappelen op de markt’ werden behandeld, ‘als objecten en niet als levende wezens’. We zijn erg benieuwd naar de uitspraak van de rechter op 12 juli aanstaande.