Erkenning: roer moet versneld om in veehouderij

Alleen een voorhoede van duurzamer werkende boeren zou nog op steun van de overheid moeten kunnen rekenen. Dat staat in een advies van de commissie duurzame veehouderij van de Sociaal Economische Raad dat dinsdag door SER-kroonlid Ed Nijpels is aangeboden aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

"De economische positie van een grote groep bedrijven in de veehouderij is buitengewoon zorgelijk en de risico's van de veehouderij voor volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn worden maatschappelijk niet meer geaccepteerd. Overheid en bedrijfsleven moeten dringend en gezamenlijk het heft in handen nemen. Partijen moeten worden afgerekend op resultaten en niet langer op goede bedoelingen", aldus Ed Nijpels.

Andere werkwijze landbouw

In het rapport staat onder meer dat het onontkoombaar is om versneld op een andere manier te gaan werken in de landbouw. De Dierenbescherming is blij met de analyse van de commissie dat het roer om moet en dat de SER de grote problemen in de veehouderij erkent: aantasting van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid. "Wij waarderen de analyse van de commissie en de brede raadpleging waar ook de Dierenbescherming bij betrokken is", stelt directeur Peter Verdaasdonk van de Dierenbescherming.

Alleen duurzame boeren

Volgens de Dierenbescherming staan er veel goede voorstellen in het SER-advies. De intentie is om alleen de duurzamer producerende boeren - naar verwachting zal dat een derde van het huidig aantal zijn – nog in staat te stellen leningen van banken te krijgen. Ook moeten deze 'koplopers' op het gebied van duurzaamheid voorrang krijgen bij de verdeling van de rechten op het gebied van hoeveelheden te produceren mest en aantallen te houden dieren. Volgens de commissie moet de rest van de boeren in staat worden gesteld te stoppen. De productierechten van deze boeren dienen dan volgens de Dierenbescherming wel van de markt te worden gehaald, want anders zouden deze beschikbaar komen voor bedrijven die ze weer kunnen gebruiken voor verdere schaalvergroting en nog meer megastallen.

Allemaal prachtige ambities, concludeert de Dierenbescherming, maar het advies van de commissie Nijpels moet niet één van de vele worden dat "na alle goede bedoelingen en inzet dreigt dood te bloeden", aldus Peter Verdaasdonk. Ook Nijpels ziet dit probleem, want "er is een karrenvracht aan rapporten en onderzoeken gedaan, maar een echte omslag is tot nu toe te weinig voortvarend van de grond gekomen", aldus het SER-kroonlid.

Politiek aan zet

Om dit risico in te dammen, moet er volgens de Dierenbescherming nog wel het nodige gebeuren bij de vertaalslag naar de praktijk van het nieuwe advies. Zo ontbreekt het helaas aan concrete invulling, planning en financiering van de voorstellen van de commissie Nijpels. Ook Nijpels ziet dat de politiek nu aan zet is en zegt: "Als de politiek geen keuze maakt, kun je de verduurzaming op je buik schrijven".

Wat de Dierenbescherming betreft moet die keuze ook gaan over een krachtige regie. "Een echt 'deltaplan' voor de veehouderij vraagt om een onafhankelijke regisseur", zegt Verdaasdonk. Deze regisseur moet volgens de Dierenbescherming over een instrumentarium kunnen beschikken, waaronder sancties, om de uitvoering van de omslag in de veehouderij daadwerkelijk te garanderen. In de plannen van Nijpels zijn er weliswaar zogenaamde 'regiegroepen' voorgesteld, maar de Dierenbescherming heeft hier weinig vertrouwen in. "Deze zijn namelijk goeddeels samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectoren uit de veehouderij zelf. Maatschappelijke organisaties staan spijtig genoeg aan de zijlijn, terwijl nota bene de Dierenbescherming met haar Beter Leven keurmerk met marktpartijen heeft bereikt waar de politiek en de sector tot nu toe niet in zijn geslaagd", stelt Verdaasdonk.

Drastische krimp veestapel

Verder benadrukt de Dierenbescherming dat de plannen sowieso zijn gedoemd te mislukken als niet expliciet wordt gekozen voor een drastische krimp van de totale veestapel in Nederland. Volgens de Dierenbescherming is het tenslotte ook van groot belang dat onder meer supermarkten, levensmiddelenbedrijven en de 'foodsector' bij de omslag in de veehouderij betrokken worden en voor verduurzaming gaan meebetalen en dit aan de consument gaan doorberekenen. Duurzaamheid vraagt een inspanning en investering; van alles en iedereen, zo vindt de Dierenbescherming.