Ernstige vorm vogelgriep

Er is een ernstige variant van vogelgriep uitgebroken in Nederland. In heel Nederland geldt daarom sinds zondag 16 november 11.30 uur een landelijk vervoersverbod voor het vervoer van pluimvee, ander gevogelte, pluimveeproducten (eieren) en producten die met pluimvee in contact zijn geweest.
Ernstige vorm vogelgriep

Dit verbod geldt ook voor particulieren. Het verbod is ingesteld voor 72 uur en geldt tot nader order ook voor dierenambulances. Deze mogen geen pluimvee vervoeren tijdens de standstill. Ook geldt er voor geheel Nederland een afscherm- en ophokplicht.

Standpunt Dierenbescherming

De Dierenbescherming betreurt dat er inmiddels 150.000 legkippen zijn gedood op het bedrijf waar de vogelgriep is uitgebroken. We dringen al sinds de vorige uitbraak van vogelgriep in 2003 aan op preventieve vaccinatie. De overheid heeft sindsdien beleid voorbereid waardoor noodvaccinatie mogelijk is, maar voor preventieve vaccinatie is geen draagvlak. Met name de Duitse markt houdt dat tegen. Wij zijn van mening dat we niet door kunnen blijven gaan met het doden van gezonde dieren en blijven aandringen op preventieve vaccinatie. Wat betreft de dieren die gedood moeten worden, zal de Dierenbescherming monitoren of dit op een zorgvuldige manier gebeurt, met zo min mogelijk dierenleed.

Meer informatie over vogelgriep

Voor meer informatie en maatregelen kijk je op de website van de Rijksoverheid of bel je met RVO (088 042 42 42).