Europa, bescherm onze gezelschapsdieren!

De Dierenbescherming streeft samen met collega’s uit heel Europa naar overkoepelende wetgeving, waarin het belang van dieren beter geregeld wordt. Nu is dat nog niet zo. Dankzij onze gezamenlijke lobby staan huisdieren tegenwoordig wel meer op de agenda in Brussel. 1-0 voor de dieren! Begin 2017 werd de zogenaamde expertisegroep PAW (EU Platform on Animal Welfare) in het leven geroepen. EU PAW kan er zelf voor kiezen om met subgroepen te werken. Eind 2017 namen 10 Europese lidstaten het initiatief voor een subgroep die kijkt naar de gezondheid en het welzijn van huisdieren, te beginnen met hondenhandel.
Elly von Jessen

Door: Elly von Jessen Programmamanager Diervriendelijk Ondernemen

Europa, bescherm onze gezelschapsdieren!

Leuk is dat Nederland voorzitter is van deze subgroep: reden voor ons om jou nog eens uit te nodigen mee te doen aan de internationale campagne 'EU, Care For Our Companions' (Europa, bescherm onze gezelschapsdieren). Duwtje in de rug van ons eigen Ministerie: je speelt nog harder met eigen volk op de tribune. Wat moet er volgens ons in ieder geval op de agenda staan van deze groep? Wat wij ze in ieder geval willen meegeven is dat er een gelijk speelveld moet komen voor hoe er met huisdieren en hobbydieren zoals het paard wordt omgegaan. Vanaf het moment dat ze gefokt worden tot bij de particuliere eigenaar. 'Van zaadje tot maatje'. Er zijn binnen Europa nog best grote cultuurverschillen als het gaat om de omgang met dieren. Daar kunnen individuele landen zelf aan werken natuurlijk, maar om even een vergelijking met voetbal te trekken: de spelregels voor voetbal zijn in heel Europa en zelfs over de hele wereld gelijk. Dat moet ook voor een goede omgang met dieren gelden vinden wij.


Een Roemeense Felix (kat) is niet anders dan een Nederlandse Felix. Ze hebben dezelfde zorg en aandacht nodig. Op dit moment is er echter nog geen Europees niveau van dierenwelzijn bepaald waar elke fokker en eigenaar aan moet voldoen. Landen bepalen dat nog helemaal zelf en daarbij wordt niet uitgegaan van uniforme inhoudelijke uitgangspunten. Er is, onder andere bij onze vertegenwoordiger in Brussel, Eurogroup for Animals, voldoende goede informatie beschikbaar over huisdieren om tot minimale eisen te komen die voor heel Europa zouden moeten gelden. Zaken als: Waar moeten goede fokkers aan voldoen en wat zijn essentiële houderijvoorschriften? En als sommige landen zeggen dat je bepaalde dieren niet als huisdier kunt houden, waarom zou dat in een andere landen dan wel een goed idee zijn? Het wiel hoeft dus niet opnieuw te worden uitgevonden om het spel op de wagen te krijgen.