Europese barometer voor dierenwelzijn is welkom

De Europese Commissie zal nog dit jaar een Eurobarometer-enquête over het welzijn van dieren lanceren. Onze koepelorganisatie Eurogroup for Animals is verheugd over dit besluit van Eurocommissaris Andriukaitis. "Dierenwelzijn is niet iets wat je enkel aan de lidstaten moet overlaten: de Europese burgers verwachten dat de EU in actie komt," aldus directeur Reineke Hameleers.

De laatste Europese enquête over het welzijn van dieren vond plaats in 2007. Toen spraken burgers hun bezorgdheid uit over de behandeling van dieren, maar de nadruk lag destijds op de kosten van de hogere normen voor de voedselproductie. Eurogroup hoopt dat de Commissie zich dit keer niet laat leiden door economische kosten. Belangrijk is dat de EU zich realiseert dat er nog steeds dieren in Europa zijn die lijden en dat veel Europese burgers zich hier zorgen om maken.


Gezamenlijke afspraken
De Eurocommissaris nam verder het besluit tot een algemeen debat met het College van Commissarissen, om gezamenlijk afspraken te maken over dierenwelzijn. Eurogroup for Animals hoopt dat dit zal leiden tot een duidelijke aanpak van de tekortkomingen waar de huidige Dierenwelzijnsstrategie 2012-2015 mee te kampen heeft.

"Het werk van onze 46 leden laat zien dat de meeste Europese burgers vinden dat het welzijn van dieren goed moet worden beschermd door de EU," aldus Reineke Hameleers, directeur van Eurogroup for Animals: "Dierenwelzijn is niet iets wat je enkel aan de lidstaten moet overlaten: de Europese burgers verwachten dat de EU in actie komt. We roepen de Europese Commissie op om ervoor te zorgen dat het onderzoek zich niet alleen zal richten op boerderijdieren, maar ook op wilde dieren, proefdieren en gezelschapsdieren."