Europese studie naar welzijn honden en katten

De Europese Commissie is een studie gestart naar het welzijn van honden en katten die zijn betrokken bij commerciële activiteiten in de EU-lidstaten. De Dierenbescherming juicht dit toe, omdat het kan leiden tot de invoering van Europese dierenwelzijnsregels voor het fokken, verhandelen en transporteren van honden en katten.
Europese studie naar welzijn honden en katten

Het is de eerste keer dat de EU opdracht heeft gegeven om het welzijn van honden en katten in commerciële praktijken te evalueren. De reden hiervoor is dat verschillende ontwikkelingen reden geven tot zorg, zoals illegale fokkerij en handel, illegale im- en export en rasgebonden afwijkingen. Al deze problemen kunnen invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van dier en mens.

Bekeken wordt of er behoefte is aan maatregelen om de situatie te verbeteren met informatie- en voorlichtingscampagnes, ondersteuning van stakeholders of de aanpassing van wetgeving. Ook wil de EU meer weten over de kennis van burgers op het gebied van de verzorging van honden en katten.

Aanzet Europese dierenwelzijnsregels

De Dierenbescherming is blij dat dit onderzoek wordt uitgevoerd, omdat het kan leiden tot de invoering van Europese dierenwelzijnsregels voor het fokken, verhandelen en transporteren van honden en katten. “Voor bijna alles in Europa is er wet- en regelgeving, maar de belangen van gezelschapsdieren stonden er nooit eerder op de agenda,” aldus sr. beleidsmedewerker Elly von Jessen.

Omdat ook de consument een belangrijke rol speelt in deze studie, wordt iedereen uitgenodigd om hier een online enquête in te vullen en zo een rol te spelen in een verbeterd welzijn voor honden en katten in de EU.