Europese Unie maakt zich sterk voor paardenwelzijn

Europa huisvest ongeveer zes miljoen paarden. Toch is er geen wetgeving om hun welzijn te beschermen. Eurogroup for Animals, waarbij de Dierenbescherming is aangesloten, organiseerde een bijeenkomst op verzoek van de Europese Commissie om dit onderwerp op de agenda te zetten.
Europese Unie maakt zich sterk voor paardenwelzijn

Paarden zijn veelzijdige dieren. Ze worden gebruikt voor sport en recreatie, maar ook als werkdier en als voedsel voor de mens. Juist door die veelzijdigheid valt het paard vaak tussen de wetgeving voor landbouw- en gezelschapsdieren, wat lang niet voldoende is voor elk type paard.

'Welzijn paarden beschermen'

“Ons doel is om het welzijn van paarden beter te beschermen. Hoewel Europa een economische neergang heeft, blijft de paardensector groeien. Paarden zijn een van de meest verhandelde en vervoerde dieren in Europa en daarom is dringend behoefte aan bescherming,” aldus directeur Reineke Hameleers van Eurogroup for Animals.

Tijdens de eerste bijeenkomst over paardenwelzijn in Europees verband in Brussel werden presentaties gegeven door paardensportorganisaties, internationale overheidsorganisaties, (paarden)welzijnsorganisaties en onderzoekers. Het was tevens de start van een grondig onderzoek dat zal worden uitgevoerd door Eurogroup for Animals en World Horse Welfare, een organisatie uit Engeland die strijdt voor een beter welzijn voor paarden.

Effectieve aanpak

Eind 2014 verschijnt onder leiding van Eurogroup for Animals een rapport waarin de paardensector in Europa wordt beschreven. Ook de Dierenbescherming is hierbij betrokken. Op basis van deze inventarisatie zal worden nagegaan of een effectievere aanpak van de problematiek voor de Europese paardensector mogelijk is.

De Dierenbescherming is blij met deze ontwikkeling en hoopt dat het ook voor de Nederlandse paarden een verbetering oplevert. Dat is hard nodig, aangezien de paardensector in ons land al jaren achterblijft als het gaat om paardenwelzijn.