Europese Verkiezingen: kies voor dierenwelzijn

Of u voor of tegen Europa bent, het kan mij niet zoveel schelen, maar stemmen moet u wel! Dieren hebben daar recht op. Iedere dag worden in Europa dieren uitgebuit. De enige manier om ze te beschermen is door parlementariërs te kiezen die zich uitspreken op dit gebied.
Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Europese Verkiezingen: kies voor dierenwelzijn

En, voor wie dacht dat wij in Nederland zelf mogen regelen hoe onze dieren beschermd worden, vergeet het maar! Dat wordt in Brussel bepaald. Dat is enerzijds een voordeel, denk aan het verbod op de legbatterij of het uitbannen van kistkalveren, maar maakt ook dat dierenwelzijn het vaak moet afleggen tegen enorme economische belangen. De bescherming van dieren, als die al geregeld is, bevindt zich nog te vaak op een heel basaal niveau.

Veetransport: lijdensweg

Denkt u maar eens aan het internationaal veetransport. Nog altijd worden per jaar maar liefst 280 miljoen dieren dwars door Europa gesleept. Om mijlenver van hun stal van geboorte in de vee-industrie te verdwijnen of direct te worden geslacht. Een lijdensweg voor dieren én een tikkende tijdbom. Het is namelijk niet de vraag óf er een volgende dierziektecrisis komt door deze idiote transporten, maar wannéér. Europese politici die dergelijke dossiers serieus nemen, verdienen onze steun.

En de Nederlandse politiek? Die is maar mondjesmaat bereid verantwoordelijkheid te pakken om boven het basale Europese niveau te gaan zitten. 'Level playing field' noemen ze dat, oftewel, "we moeten in de pas blijven lopen met wat in Brussel wordt besloten en écht niet meer doen".

Wat dient er de komende periode nou eigenlijk geregeld te worden in Brussel? Het is een aardig lijstje, maar ik ga hem hier toch even met u doornemen. Ten eerste moet er sowieso een Europese kaderwet voor dierenwelzijn komen - met een hoge standaard voor dierenwelzijn -, waaraan alle toekomstige wetgeving kan worden getoetst. Ik had het al over veetransport; duidelijk, dat moet snel teruggebracht worden. Dieren behoren zo dicht mogelijk bij de boerderij van herkomst geslacht te worden. Verder vind ik dat een duidelijke Europese strategie hard nodig is om het aantal dierproeven terug te dringen en waar mogelijk te vervangen door alternatieven. Dat dat goed kan, bewijzen de mensen die wij in Nederland steunen met onze Lef in het Lab-prijs!

Fokken en kloneren

Een ander belangrijk punt dat in Europa geregeld moet worden, is een verbod op het kloneren van dieren voor de vleesproductie. Ook op het gebied van huisdieren kan er binnen de EU behoorlijk wat terrein gewonnen worden. Zo moeten er dringend regels komen voor het fokken van huisdieren. Het doorfokken van dieren vindt op grote internationale schaal plaats en zorgt voor excessen. Dit dossier schreeuwt echt om een Europese aanpak. Datzelfde geldt voor het ongelimiteerd houden van allerlei, vaak exotische dieren. Gelukkig komen er in Nederland al snel regels die het houden van dergelijke dieren aan banden legt. In eerste instantie voor zoogdieren. Ook Europa moet hiervoor klaargestoomd worden.

Er liggen kortom behoorlijk wat uitdagingen voor de Europese politiek op het gebied van dierenwelzijn. Juist daarom is het zo belangrijk dat we aanstaande donderdag 22 mei bij de Europese Verkiezingen gaan stemmen op mensen in het Europees Parlement die hebben beloofd zich in te gaan spannen voor het welzijn van dieren. Want, van welke partij ze ook zijn, het zijn parlementariërs met een moreel besef; het bewustzijn dat met geld verdienen niets mis is, maar dat je dan wél rekening hebt te houden met de rechten van dieren. Zoals dat trouwens ook is afgesproken in het verdrag van Lissabon. Daar bepaalden de lidstaten met elkaar dat dieren moeten worden gezien als 'wezens met gevoel' en dat daar bij het bepalen van beleid en regelgeving rekening mee moet worden gehouden. Da's mooi, maar ik merk er in de praktijk bar weinig van.

Kies voor dierenwelzijn!

Terug naar mijn belangrijkste punt: ga alstublieft stemmen. En, als u net als wij, dierenwelzijn een belangrijke waarde vindt, kies dan voor politici die dierenwelzijn een warm hart toedragen. We hebben het u wat dat betreft gemakkelijk gemaakt. Eurogroup for Animals, waar de Dierenbescherming bij is aangesloten, heeft in aanloop naar de Europese Verkiezingen een zogeheten 'dierenwelzijnsbelofte' opgesteld. Ook een aantal Nederlandse kandidaten heeft deze belofte ondertekend. U kunt een bijdrage leveren aan dierenwelzijn door uw stem uit te brengen op zo'n parlementariër met oog en hart voor dieren. Mag ik op u rekenen?

Frank Dales,
Algemeen directeur