Europese verkiezingen: stem voor dierenwelzijn!

Eurogroup for Animals heeft in aanloop naar de Europese Verkiezingen op 22 mei een dierenwelzijnsbelofte opgesteld, die door is kandidaten met hart voor dieren. Ook u kunt een bijdrage leveren aan dierenwelzijn door uw stem uit te brengen op één van deze kandidaten .
Europese verkiezingen: stem voor dierenwelzijn!

Het Europees Parlement is van grote invloed op het dierenwelzijn in Nederland: in Europa wordt veel Europese regelgeving gemaakt waaraan lidstaten moeten voldoen. Voor de Dierenbescherming is het belangrijk dat dierenwelzijnszaken op Europees niveau worden vastgelegd in wettelijke kaders en regelgeving. Daarom ontwikkelden wij samen met Eurogroup for Animals een Europese Verkiezingen-campagne.

Speerpunten dierenwelzijn

In deze campagne staat de PLEDGE centraal; een dierenwelzijnsbelofte die we door zoveel mogelijk Europarlementariërs willen laten ondertekenen. In deze PLEDGE staan zeven speerpunten, die weergeven wat voor ons het belangrijkst is op het gebied van dierenwelzijn. Zo worden er bijvoorbeeld in Europa nog veel exotische huisdieren gehouden. Door het aanscherpen van de regelgeving op Europees niveau kan dit aantal drastisch verminderen.

Handelsovereenkomst

Maar de zorg voor dierenwelzijn begint of stopt natuurlijk niet bij grenzen van de Europese Unie. Daarom is het voor de Dierenbescherming belangrijk dat in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten dierenwelzijn expliciet als thema wordt opgenomen. De ondertekenaars van de PLEDGE beloven zich ook hiervoor in te zetten.