Europese wet- en regelgeving nodig voor paarden

Vandaag publiceren Eurogroup for Animals en World Horse Welfare een uniek onderzoeksrapport naar de gezondheid en het welzijn van paarden, ezels en muildieren in Europa. Eén van de conclusies van het rapport ‘Removing the Blinkers: The health and welfare of European equidae 2015’ is dat er specifieke wet- en regelgeving moet komen om deze dieren te beschermen. De Dierenbescherming, die heeft meegewerkt aan dit onderzoek, pleit al jaren voor dergelijke wetgeving in Nederland.

Als sinds 2007 wordt er in ons land gewerkt aan verbetering van het welzijn van paarden, ezels en muildieren. Een diergroep die vaak net buiten de bestaande wetten en regels valt voor vee en huisdieren. De overheid zet hierbij in op zelfregulering door de sector, maar volgens de Dierenbescherming zit hier veel te weinig beweging in. Zo bleek vorig jaar uit onderzoek van de Wageningen Universiteit onder 150 maneges, dat bijna 20% van de paarden te dik was en 6,4% te mager. 14,5% had problemen met bewegen en bijna 5% was echt mank. In januari van dit jaar riep de dierenwelzijnsorganisatie de overheid dan ook op om een aantal zaken vast te leggen in bestaande wet- en regelgeving. Het rapport dat vandaag wordt gepresenteerd komt tot dezelfde conclusie en wil dat het op Europees niveau geregeld gaat worden.