Euthanasie voor ernstig verwaarloosde hond

Na een melding via meldpunt 144 bezocht de Tilburgse politie een woning waar sprake zou zijn van verwaarlozing van een hond. In de achtertuin troffen de agenten een zwaar vermagerde hond aan. Onderzoek van een dierenarts wees uit dat het dier er zo slecht aan toe was, dat het niet meer te redden was. Er werd besloten tot euthanasie om de hond uit zijn lijden te verlossen.
Euthanasie voor ernstig verwaarloosde hond

Toen de agenten de hond, een bordeauxdog, in de tuin vonden, was de eigenaar niet thuis. De agenten schrokken zo van de toestand van het dier, dat zij direct hun collega's van de dierenpolitie waarschuwden. Ook die agenten schrokken enorm en twijfelden geen moment om tot actie over te gaan. Ze maakten foto's en stuurden deze door naar een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ter beoordeling.

In laten slapen

"Ik wist niet wat ik zag, de algehele toestand van de hond was verschrikkelijk. De veel te lange nagels van het dier vielen mij op. Zoiets had ik nog nooit gezien", aldus de LID-inspecteur. Hij nam contact op met RVO* die opdracht gaf om de hond direct naar een dierenarts te brengen voor nader onderzoek. Daar werd vastgesteld dat de hond zwaar ondervoed was en nog maar 22 kilo woog. Het dier had een slecht gebit en veel te lange nagels, waardoor ontstekingen tussen de tenen waren ontstaan. Nog erger waren de verdikte lymfklieren. Onderzoek wees uit dat de hond een tumor in het lichaam had en diverse uitzaaiingen. Helaas zat er niets anders op dan het dier te laten inslapen.

Achteraf verklaarde de eigenaar zich ervan bewust te zijn dat hij eerder naar een dierenarts had moeten gaan. De man draait op voor alle gemaakte kosten en de politie heeft proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Ondanks dat deze zaak begin november al speelde, willen wij het toch publiceren. Met het delen van dit soort schrijnende voorbeelden hopen we iedereen die de zorg voor een dier op zich neemt ervan te doordringen dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De zorgplicht geldt in goede én slechte tijden.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijk strafmaat.