Excursie diervriendelijker ganzenbeheer voor provincies

De Dierenbescherming wil een diervriendelijker en duurzamer ganzenbeleid. In dit kader organiseerde de Dierenbescherming op 12 april een mooie en informatieve ganzenexcursie voor Statenleden en fractiemedewerkers van de Provinciale Staten.
Excursie diervriendelijker ganzenbeheer voor provincies

Nederland is een ganzenparadijs. De dieren worden echter vaak gezien als veroorzakers van schade en overlast en als risico voor onder meer de vliegveiligheid. De oplossing hiervoor wordt bijna altijd gezocht in het doden van grote aantallen ganzen. Nu het Ganzenakkoord van de baan is, ziet de Dierenbescherming nieuwe kansen voor duurzaam en diervriendelijk(er) beleid.

Oostvaardersplassen

Tot genoegen van de Dierenbescherming meldden zich op zaterdag 12 april negentien Statenleden en medewerkers van diverse partijen uit verschillende provincies bij het verzamelpunt in Almere. Van daaruit ging de reis naar de Oostvaardersplassen, waar het gezelschap met koffie en thee werd ontvangen bij Staatsbosbeheer.

De eerste presentatie werd verzorgd door Evert Menkveld van Faunabeheereenheid Flevoland. Hij vertelde over hoe de vijf professionele teams omgaan met de ganzen in de provincie. Daarna was het woord aan Hans Breeveld, boswachter van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen. Hij legde uit hoe de ganzen een cruciale rol spelen in het openhouden van het moerasgedeelte van het gebied. Hierna volgde een mooie, zonovergoten wandeling door de Oostvaardersplassen.

Na de wandeling vertrok het gezelschap richting Amsterdam waar Mini-Rondeel ’t Ei-land zo vriendelijk was haar ruimte beschikbaar te stellen voor lunch en presentaties. Een lunch die genereus werd aangeboden door Eko Plaza.

Schiphol

Schiphol neemt vanwege de vliegveiligheid een bijzondere plaats in waar het ganzenbeheer betreft. Om te vertellen hoe onze nationale luchthaven hiermee omgaat, gaf Bart Straver van de Bird Control Unit Schiphol een presentatie. Berend Voslamder van Sovon volgde daarna met cijfers en zijn kijk op de gans in Nederland.

Om tot slot ook de stadsgans aan de orde te stellen, bracht de bus de aanwezigen naar het kantoor van Dierenbescherming Amsterdam. Daar stond Peter van Poelgeest van Duurzaam Fauna Advies te wachten. Hij liet het gezelschap zien hoe hij in de praktijk te werk gaat bij het nestbeheer van ganzen.

Diervriendelijker ganzenbeleid

De Dierenbescherming kijkt terug op een mooie en informatieve dag en hoopt dat de opgedane kennis de Statenleden helpt bij het opstellen van een diervriendelijker ganzenbeheerbeleid. Verder gaat onze dank uit naar de sprekers, Staatsbosbeheer, Mini-Rondeel Amsterdam en Eko Plaza voor hun aandeel in deze geslaagde dag.