Excursie naar het saladebuffet

In Nederland wordt volop gras, graan, groente en fruit verbouwd. Vanuit de lucht lijkt ons land voor vogels dan ook op een grote gedekte tafel, waar ze graag een graantje van meepikken. De Dierenbescherming zou ze het liefst hun gang laten gaan, maar de ondernemers achter deze mooie producten denken daar anders over.

Ieder jaar wordt er voor grote bedragen aan schade gemeld, met overlastbestrijding tot gevolg. Dit komt in de praktijk vaak neer op afschieten. Om te laten zien dat het ook anders kan, organiseerde de Dierenbescherming in samenwerking met de Faunabescherming een excursie naar onder andere het saladebuffet voor koeien.

Saladebuffet

Ons publiek bestond voornamelijk uit leden en vertegenwoordigers van de Provinciale Staten, Faunabeheereenheden en de vogelwacht. Samen reisden we per bus van Gebo Tours naar de plaats Rutten in de gemeente Noordoostpolder in Flevoland. Daar werden we hartelijk ontvangen op het erf van melkveehouderij Van Middelaar. Dit bedrijf werkt volgens het systeem Natuurlijk Werken van Pure Graze. Eigenaar en oprichter van Pure Graze, Ado Bloemendal, vertelde de geïnteresseerde toehoorders dat ze met dit systeem (samen met betrokken veehouders) willen laten zien dat het in Nederland mogelijk is om op een echt duurzame manier melk en vlees te produceren. Deelnemende veehouders strooien een mengsel van grassen en kruiden op hun land, waardoor een saladebuffetvoor koeien ontstaat. Bijkomend voordeel lijkt te zijn dat deze manier van boeren veel minder aantrekkelijk is voor ganzen en de kans op schade dus veel kleiner is.

Robotvogels

Na een rondje door het buffet en langs tevreden grazende koeien, stond het team van het innovatieve bedrijf Clear Flight Solutions ons op te wachten. Nico Nijenhuis en zijn collega's gaven uitleg over en een demonstratie met robotvogels. Deze bijna niet van echte roofvogels te onderscheiden en op afstand te besturen robots, kunnen worden ingezet om ongewenste vogels te verjagen. Een groep boerenzwaluwen was meteen overtuigd. Zij kwamen aanvliegen en probeerden de robotvalk weg te pesten.

Wetenschap en beheerplannen

Na een bedankje nam het gezelschap afscheid van de sprekers en lieten we Van Middelaar achter ons. Onder het genot van een lunch van Es en Es Catering reisden we door naar bezoekerscentrum De Wieden van Natuurmonumenten. Daar mochten we een ruimte gebruiken voor de presentaties tijdens het middagdeel van de excursie. Dankzij de vlotte stuurkunsten van de buschauffeur was er even tijd om te genieten van de mooie omgeving en het prachtige weer, maar daarna was het toch echt tijd om naar binnen te gaan. Daar stond Sonia van Wijk, vrijwilliger van de Dierenbescherming, klaar. Zij presenteerde de uitkomsten van haar onderzoek naar het beleid van provincies op het gebied van ganzenbeheer. Zij vroeg zich af in hoeverre wetenschappelijke kennis op dit gebied terug te vinden is in het beleid. Ze sloot af met de aanbeveling om meer te investeren in innovatie en diervriendelijker manieren van verjagen te promoten.

Schadevergoeding

Rob Schuitemaker van BIJ 12 Unit Faunafonds was de volgende spreker. Hij vertelde over de achtergrond en werking van het Faunafonds en hoe ondernemers die schade ondervinden van onder meer vogels in aanmerking komen voor een vergoeding. Hierbij ondersteunt het Faunafonds alternatieven voor afschot door te investeren in onderzoek naar de effectiviteit van alternatieven en het beschikbaar stellen van de Faunaschade PreventieKit. Hierin staat een overzicht van preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten te voorkomen en beperken. Saillant detail is wel dat de beleidsregels voorschrijven dat eerst ook afschot moet zijn toegepast voordat er sprake kan zijn van schadevergoeding.

Laserstralen

Als laatste kwam Steinar Henskes van Bird Control Group aan het woord. Met hun product, de Agrilaser, kunnen vogels worden verjaagd van kwetsbare gewassen en bijvoorbeeld luchthavens. Aan de hand van filmpjes van succesvolle toepassingen toonde hij hoe het product werkt en ingezet kan worden. Hierna sprak Peter Verdaasdonk, algemeen directeur van de Dierenbescherming, zijn dank uit aan de sprekers en deelnemers. Hij benadrukte het belang van samenwerking en innovatie bij het zoeken naar diervriendelijker oplossingen bij het voorkomen van schade door wilde dieren.