Fipronil: Kom met Deltaplan voor veeteelt in regeerakkoord

“Wat zouden jullie adviseren, ruimen of ruien”, werd ons gevraagd. “Maar verdorie, we willen helemaal niet kiezen! Dat is toch als het vellen van een salomonsoordeel
Fipronil: Kom met Deltaplan voor veeteelt in regeerakkoord

Voor de rechter is het doodmaken van dieren uit economische overwegingen geen punt, zo bleek vorige week. Dat doen ‘we’ immers ook al bij kuikens die de pech hebben als mannetje geboren te worden en daarom geen eitjes kunnen leggen, zo wordt er geredeneerd. Dus als de boer kippen heeft die gifeieren leggen, dan mag hij ze doodmaken. Want aan die eieren heb je niks, die kosten geld. En de kippen dan? Tja, pech… Maar ach, die waren al aan het einde van hun productiecyclus, dus zouden binnenkort toch al worden geslacht. Vaak trouwens met verwondingen en gebroken poten, na ruw in een krat te zijn gepropt door een vangploeg en na een helse rit naar het goedkoopste slachthuis in Polen. Die ellende blijft de fipronil-kip in ieder geval bespaard. Zij worden vergast in hun eigen stal.

Gruwelijk

De ellende is te gruwelijk voor woorden, maar wat is dan wel het antwoord op de stapeling van crises als gevolg van de ontspoorde vlees-, eier- en zuivelindustrie in Nederland? Een vraagstuk waar we bij de Dierenbescherming de laatste tijd wel héél erg vaak mee te maken hebben: kippen maandenlang opsluiten of in hun stal vergassen vanwege de vogelgriep, tienduizenden - soms zelfs zwangere - melkkoeien doodmaken omdat boeren de Brusselse fosfaatmestnormen overschrijden, vuurzeeën die megastallen in de as leggen waarbij de dieren massaal in de vlammen omkomen, rapporten die bevestigen dat je voor je gezondheid beter niet in de buurt van een stal kunt wonen… En het gaat maar door. Het wachten is op de volgende crisis in de veehouderij, waarvan je je niet meer hoeft af te vragen óf zij komt, maar wanneer. Zo staat de Afrikaanse varkenspest deze zomer ook al op onze drempel en het vervoer van gigantische hoeveelheden dieren van en naar Nederland gaat intussen gewoon door. Nederland speelt Russische roulette. En het is nog een bewuste keuze ook.

Blind

Want, de motor van de economie moet blijven draaien. Dat snapt de Dierenbescherming, maar je moet wel blind zijn om niet te zien dat die motor nodig gereviseerd moet worden. Dat die machine onderdelen bevat die doorgeroest zijn. De vee-industrie in zijn huidige vorm kan niet langer onderdeel van de economie blijven, omdat ze veel te veel risico’s en problemen geeft. Het wordt tijd dat de landelijke overheid de regie pakt. Het momentum is daar: er wordt onderhandeld over een nieuw kabinet en het kan toch niet anders dan dat in een nieuw regeerakkoord expliciet wordt opgenomen dat de vee-industrie in Nederland drastisch wordt hervormd: een Deltaplan voor de overgang naar een duurzamere veeteelt in ons kleine land. De beperkte ruimte dwingt ons nu eenmaal om minder dieren te houden, die dan meer ruimte krijgen, minder tot geen antibiotica nodig hebben en niet worden verminkt en niet over idiote afstanden worden vervoerd.

Klip en klaar advies

Voor wie denkt dat dat deze woorden hem of haar bekend voorkomen: klopt! Het was notabene VVD-coryfee Ed Nijpels die op verzoek van de overheid namens de Sociaal Economische Raad (SER) met een klip en klaar advies kwam over de versnelde overgang naar een andere veeteelt in Nederland. Dat was in oktober 2016. Als Dierenbescherming reageerden we enthousiast. De SER wil een groep koplopers in de veehouderij behouden en de rest zal moeten wijken. Met die rest verdwijnen veel problemen als sneeuw voor de zon. De voorhoede van duurzamere boeren met aandacht voor dierenwelzijn, natuur, milieu en volksgezondheid moet volgens de SER worden gekoesterd.

De Dierenbescherming was dus blij met het SER-advies en staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken leek dat ook te zijn. Hij zou zelfs een heuse regisseur benoemen om het hele proces te begeleiden. In het eerste kwartaal van 2017 zou hij dat doen, zo beloofde hij de Tweede Kamer. Het derde kwartaal van 2017 is echter ruimschoots begonnen en het bleef en is muisstil in Den Haag. Wat ons betreft zijn de onderhandelaars voor een nieuw kabinet nu aan zet. Op hun schouders rust een belangrijke taak. Nederland kijkt mee en wacht in spanning af. Een ontbrekende passage over het ingrijpend hervormen van de vee-industrie is niet te verkopen en zal worden gevoeld als een ontbrekende pijler onder een dan bij voorbaat tekortschietend kabinet.

Echte omslag

De onderhandelaars hebben vast ook de analyse van de politiek commentator van de Volkskrant gelezen. Raoul du Pré schreef: “Voor een echte omslag is landelijke coördinatie nodig, vanuit het nieuwe kabinet. Gericht fiscaal beleid kan een zet in de goede richting geven: belast producten uit de intensieve veeteelt, stimuleer de productie in duurzame, diervriendelijke stallen. Met de finale onderhandelingen in zicht is dit het moment om er werk van te maken.”

Tenslotte nog een punt van aandacht voor degenen die overigens terecht opmerken dat ook biologische boeren momenteel worden getroffen door eiergate, dat ook een biologische stal vlam kan vatten en dat uitloopkippen ook vogelgriep kunnen krijgen: allemaal waar. Maar, de schaal waarop een crisis zich zal voordoen is bij een duurzamere veehouderij beter beheersbaar dan nu. De massaliteit van de rampen is nu ongekend. Niet duizenden besmette kippen, maar een miljoen. Niet honderd slachtoffers bij een brand maar ruim 20 duizend. Daar gaat het om. En natuurlijk ook om adequate controle van en toezicht op voedselveiligheid, hoewel die nu ondanks alle perikelen meer op orde lijkt dan garanties op fatsoenlijk dierenwelzijn.

Samenvattend roepen wij de kabinetsonderhandelaars op hun verantwoordelijkheid te nemen en met een Deltaplan voor een duurzame veehouderij te komen.