Gaat het verbod op plezierjacht er nu eindelijk komen?

Na jaren van strijd en lobby lijkt een langgekoesterde wens van de Dierenbescherming nu toch echt in vervulling te gaan: een verbod op de plezierjacht. PvdA, D66 en GroenLinks hebben hiertoe een initiatiefnota overhandigd aan staatssecretaris Dijksma.
Gaat het verbod op plezierjacht er nu eindelijk komen?
De partijen pleiten in de initiatiefnota, getiteld 'Mooi Nederland' , onder andere voor een verbod op plezierjacht, oftewel het afschaffen van de zogenaamde wildlijst. In de huidige Flora- en faunawet is een wildlijst opgenomen. Hierop staan op dit moment de wilde eend, fazant, patrijs, haas, konijn en houtduif. Hierdoor zijn deze dieren vogelvrij verklaard en mogen ze tijdens het jachtseizoen zonder nadere onderbouwing bejaagd worden.

Er is hier dus sprake van plezierjacht. In de initiatiefnota pleiten de partijen voor afschaffing van de wildlijst, waarmee ook de plezierjacht zou verdwijnen. In een eerder wetsvoorstel van voormalig staatssecretaris Bleeker, de natuurwet, werd nog uitgegaan van een uitbreiding van het aantal vrij bejaagbare diersoorten. De Dierenbescherming strijdt al jaren voor de afschaffing van de wildlijst en een verbod op plezierjacht en is dan ook erg blij met dit initiatief van PvdA, D66 en GroenLinks.

'Jacht allerlaatste middel'

In de nota wordt ook gesproken over jacht gedefinieerd als 'het vangen of doden van dieren in het kader van schadebestrijding en duurzaam populatiebeheer'. De Dierenbescherming is van mening dat dit alleen als allerlaatste middel mag worden toegepast, eerst moeten alle mogelijke diervriendelijke en duurzame alternatieven worden onderzocht. In de nota staat hierover: 'daarbij wordt eerst bekeken of in redelijkheid andere middelen effectief inzetbaar zijn'. De dierenwelzijnsorganisatie vindt dat dit nog wel wat duidelijker beschreven had mogen worden.

Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven de initiatiefnota voor advies voor te leggen aan de Raad van State en de nota een prominente plek te geven bij de verdere uitwerking van een hernieuwd voorstel van de Wet Natuurbescherming. Een voorstel voor deze wet wordt in april verwacht. De Dierenbescherming kijkt hier met grote belangstelling naar uit en roept de staatssecretaris op om deze kans daadwerkelijk aan te grijpen om een einde te maken aan de wildlijst en het dierenwelzijn een belangrijke plek te geven in de nieuwe wet.