'Geboortekrik bij koeien soms toestaan'

De Dierenbescherming kan onder strenge voorwaarden in sommige gevallen akkoord gaan met het gebruik van de geboortekrik bij koeien. Naar aanleiding van commotie in de media over het vermeende grootschalige gebruik van de illegale geboortekrik bij koeien, wil staatssecretaris Dijksma (Landbouw) met de Dierenbescherming, landbouworganisatie LTO en de koepelorganisatie voor dierenartsen KNMvD in gesprek.
'Geboortekrik bij koeien soms toestaan'

Het gebruik van de krik is nu verboden omdat ondeskundig gebruik bij lastige bevallingen ernstige schade kan veroorzaken bij de koe en haar kalfje. Omdat er nu eenmaal af en toe gevallen van zware geboortes kunnen voorkomen, waarbij een correct gebruikte geboortekrik moeder en kalf veel pijn en verwondingen kan besparen, kan de Dierenbescherming het hulpmiddel onder stringente voorwaarden soms billijken. Volgens de Dierenbescherming komen geboorteproblemen in de melkveehouderij waarschijnlijk niet veel voor, waardoor het gebruik laag zal liggen. Dit heeft te maken met het selectieve fokbeleid waarbij het zogeheten 'afkalfgemak' al jaren zwaar weegt.

Regels stellen krik

Als een geboorte een keer wel moeilijk verloopt en de krik kan uitkomst bieden voor koe en kalf is daar volgens de Dierenbescherming geen principieel bezwaar tegen. Het is daarom beter de geboortekrik niet te verbieden maar bij ministeriële regeling toe te staan, waarbij dan regels gesteld moeten worden over zaken als de trekkracht van het apparaat en de wijze van toepassing. Bovendien moet het gebruik altijd in overleg met de dierenarts plaatsvinden. Ook cursussen voor zowel boeren als dierenartsen lijken de Dierenbescherming niet overbodig. Bij regelmatige inzet van de krik moet het fokbeleid van de melkveehouder kritisch onder de loep worden genomen.