#GEEFOMMIJ: Dierenbescherming zet asieldieren in het zonnetje

Uit onderzoek van de Dierenbescherming blijkt dat er veel vooroordelen bestaan over asieldieren. Zo is 41% van de mensen in de veronderstelling dat deze dieren altijd gedragsproblemen hebben, terwijl dat helemaal niet het geval is. Om de asieldieren in het zonnetje te zetten, starten we vandaag met de campagne #GEEFOMMIJ.

Jaarlijks vangt de Dierenbescherming ruim 40.000 dieren op in haar opvangcentra. ‘Met het overgrote deel van deze dieren is helemaal niets mis’, vertelt Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming. ‘Natuurlijk zitten er dieren tussen die extra aandacht en training nodig hebben. Met deze dieren gaan we aan de slag om ook voor hen een geschikte plek te vinden. De zoektocht naar de perfecte match tussen dier en baas is waar het om draait.’


Impulsaanschaf
Volgens Dales komen dieren vaker in het asiel terecht door een gebrek aan kennis van de baasjes, dan dat er daadwerkelijk iets mis is met het dier. ‘Het gebeurt helaas nog regelmatig dat iemand in een impuls een dier aanschaft, en er vervolgens achter komt dat hij of zij er niet voor kan zorgen. Daar is het dier de dupe van.’


Campagne
Met de zomerperiode voor de deur is het extra belangrijk dat mensen weten dat er in de asielen veel dieren zitten die een nieuw baasje zoeken. Dales: ‘Er wordt vaak gekozen voor een hondje of kitten via internet, terwijl het in de asielen in de zomer veel drukker is dan de rest van het jaar.’ Met de campagne #GEEFOMMIJ wil de Dierenbescherming de aandacht vestigen op asieldieren en mensen oproepen om een zomerdonatiedoen. Voor de opvang van dieren zijn we namelijk grotendeels afhankelijk van giften en donaties.