Geen gecoupeerde paardenstaarten meer bij tentoonstellingen

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken wil geen paarden met gecoupeerde (geamputeerde) staarten of oren meer bij tentoonstellingen of keuringen. Hij vindt het vanuit het oogpunt van dierenwelzijn niet gewenst en wil dat er de komende periode op gecontroleerd wordt. Overtreders riskeren een boete. Het pronken met verminkte dieren, met name trekpaarden, is de Dierenbescherming al decennia een doorn in het oog. We zijn dan ook blij met dit voornemen van de staatssecretaris en hopen dat er snel een einde komt aan deze 'traditie'.

Het couperen van dieren is sinds 2001 verboden in Nederland, behalve als er een medische noodzaak is. Het is ook verboden om gecoupeerde dieren toe te laten bij tentoonstellingen en keuringen. Maar door een uitspraak van het College van Beroep uit 2002 is dit verbod afgezwakt. Een dier dat legaal in het buitenland is gecoupeerd mag toch worden toegelaten. De staatssecretaris wil het verbod nu toch voor alle dieren gaan handhaven. Hij vindt dit vanuit Europeesrechtelijk perspectief gerechtvaardigd.

Van Dam: "Ik ben van mening dat dit tonen van gecoupeerde dieren op tentoonstellingen of keuringen, zeker als dergelijke dieren in de prijzen vallen, het couperen van dieren stimuleert. Het kan er toe leiden dat dieren illegaal in Nederland worden gecoupeerd of dat houders dieren laten couperen in landen waar couperen niet verboden is".

Niet vrijwillig uitbannen couperen

De staatssecretaris deed zijn uitspraken na vragen van Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP. In zijn reactiegaf Van Dam ook aan dat er meerdere keren aan de Koninklijke Vereniging "Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger" (KVTH) gevraagd is om in hun wedstrijdreglementen op te nemen dat geamputeerde staarten niet zijn toegestaan. De KVTH wil het couperen echter niet vrijwillig uitbannen.

Paard heeft staart nodig

Paarden hebben niet voor niets een staart. Het is een belangrijk middel voor paarden om te communiceren. Aan de stand van de staart is onder andere de stemming van het dier af te lezen. Daarnaast gebruikt een paard zijn staart om hinderlijke insecten te verjagen. Het amputeren van de staart om cosmetische redenen is dus een ernstige aantasting van het welzijn van het dier, ongewenst en moet, wat de Dierenbescherming betreft, zo snel mogelijk tot het verleden behoren.