'Geen veetransport tijdens hittegolf!'

"Varkens raken bij 25 graden Celsius al in hittestress, ik voorspel niet veel goeds als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) alleen steekproefsgewijs controleert", stelt directeur Frank Dales.

Ook wedstrijden met dieren en tentoonstellingen moeten volgens de Dierenbescherming kritisch worden bekeken. "Het kan niet zo zijn dat wedstrijden met duiven over lange afstanden gewoon doorgang vinden", vindt Dales.

Tips ter harte
Zijn organisatie vertrouwt erop dat mensen met huisdieren hun gezonde verstand zullen gebruiken en de tips op de site van de Dierenbescherming ter harte zullen nemen. "Juist over de productiedieren of dieren die een andere, bijvoorbeeld competitieve waarde vertegenwoordigen, maak ik me extra zorgen", aldus de directeur.

Afzien van transport
Ook als de temperaturen in ons land niet tot tropische waarden stijgen, dienen veetransporteurs na te gaan of zij door een gebied zullen rijden waar het 30 graden of warmer is, en in dat geval afzien van transport. 's Nachts door hete gebieden rijden kan een optie zijn, mits de temperatuur dan voldoende zakt.


Controles
Aan de NVWA de taak om bij het al dan niet afgeven van een Gezondheidscertificaat voor lange afstandsveetransport hierop te toetsen en geen certificaat uit te reiken als de chauffeur van plan is om door een hittegolfgebied te rijden. Ook na een langdurig veetransport behoort de NVWA te checken of er al dan niet tijdens extreme hitte is gereden en hier zo nodig achteraf een boete voor opleggen.