Geen verbod subsidies veetransport naar landen buiten EU

Het Europees Parlement heeft de kans om de subsidies op het transport van levend vee naar landen buiten de Europese Unie bij wet te verbieden niet aangegrepen. Eurogroup for Animals, de belangrijkste koepelorganisatie voor Europese dierenbeschermingsorganisaties, reageert diep teleurgesteld.
Geen verbod subsidies veetransport naar landen buiten EU

“Het parlement kon vandaag laten zien dat het begaan is met het welzijn van dieren, maar liet die kans aan zich voorbijgaan. De wetgeving met betrekking tot veetransport is allesbehalve toereikend en lidstaten zijn onwillig of niet in staat om de regels correct toe te passen. Transportdieren zullen dus onnodig blijven lijden,” aldus Veronique Schmit van Eurogroup for Animals.

Ernstige dierenwelzijnsproblemen

In 2005 stopte de Europese Commissie met het verlenen van subsidies voor de export van slachtdieren naar landen buiten de Europese Unie, maar gaat nu dus door met de financiering van transporten van raszuivere fokdieren. De transporten leveren ernstige welzijnsproblemen op voor de dieren en leiden tot hoge sterftecijfers door onder meer slechte ventilatie, gebrek aan eten, drinken en rust en de kleine, donkere ruimten waarin de dieren worden vervoerd.

Blijven strijden

“Eurogroup zal samen met haar leden blijven strijden om de Europese Commissie, het Parlement en de Raad ertoe te bewegen het welzijn van dieren in toekomstige wetten te prefereren en het gebruik van publiek geld voor de promotie van de export van levende dieren tegen te gaan,” concludeert Veronique Schmit.