Gemeente Oss mag vrije uitloopkip niet verbieden

De Brabantse gemeente Oss wil biologische en vrije uitloopkippen gaan verbieden. Er is een bestemmingsplan in de maak voor het buitengebied waarin de onoverdekte uitloop voor pluimvee wordt verboden. Volgens Burgemeester en Wethouders (B&W) vormt deze namelijk een gevaar voor de volksgezondheid. De maatregel lijkt echter mede te zijn ingegeven door de angst voor vogelgriep. In een brief aan het college van B&W zegt de Dierenbescherming vandaag dat het verbod negatieve gevolgen heeft voor het dierenwelzijn en ligt regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid helemaal niet op het bordje van de gemeenten, maar op die van de Rijksoverheid.

In zijn brief aan het college onderstreept Peter Verdaasdonk, directeur van de Dierenbescherming, dat Burgemeester en Wethouders van Oss niet bevoegd zijn om het houden van vrije uitloopkippen te verbieden en dat een dergelijke maatregel in het bestemmingsplan directe gevolgen heeft voor het dierenwelzijn. Hij stelt verder dat er geen adequate onderbouwing wordt gegeven: "U haalt diverse studies aan naar de mogelijke effecten van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid. Daarin worden weliswaar effecten van de intensieve veehouderij in het algemeen op de volksgezondheid vastgesteld, maar nergens wordt geconcludeerd dat dit tot maatregelen moet leiden, of zelfs tot bepaalde verboden zoals overdekte uitlopen voor pluimvee".


De Dierenbescherming maakt er in haar brief verder een punt van dat B&W van Oss geen andere maatregelen lijken te hebben overwogen om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen. In het geval van vogelgriep zouden voldoende struiken, heggen en bomen in een onoverdekte uitloop bijvoorbeeld verplicht kunnen worden gesteld, waarmee het vogels die vogelgriep kunnen overbrengen onmogelijk wordt gemaakt om er te landen. De gemeente Oss wil het buitengebied juist aantrekkelijker maken voor hoogrisico-vogels door een uitsterfbeleid voor bomen.

Beter Leven

De Dierenbescherming neemt het zwaar op dat in Oss de vrije uitloop voor kippen onder vuur ligt. In het onwaarschijnlijke geval dat B&W volharden in hun besluit zouden pluimveehouders niet meer kunnen meedoen aan het Beter Leven keurmerk met twee en drie sterren. Dat zou volgens de Dierenbescherming de pluimveehouderij in de regio economisch op achterstand zetten. De weg naar veeteelt in gesloten megastallen met een mestoverschot ligt hiermee open.

De Rijksoverheid stimuleert al vele jaren vormen van diervriendelijkere veehouderij waaronder pluimvee met onoverdekte uitloop. Zo heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken onlangs een extra regeling ingesteld voor boeren die willen overstappen op biologische veehouderij. Met het voorgenomen verbod op pluimveehouderij met onoverdekte uitloop zou de gemeente Oss dwars tegen dit beleid ingaan.