Gezocht: kandidaten voor de ledenraadsverkiezingen

Later dit jaar vinden de Ledenraadsverkiezingen van de Dierenbescherming plaats. De Ledenraad bestaat uit 25 democratisch gekozen leden en heeft een belangrijke stem in de wijze waarop de Dierenbescherming zich inzet voor dieren in ons land. Je bepaalt als lid niet alleen wie aan deze Ledenraad deelneemt, je kunt je ook kandidaat stellen.
Gezocht: kandidaten voor de ledenraadsverkiezingen

Als lid van de Ledenraad vertegenwoordig je de leden van de Dierenbescherming. De Ledenraad werkt samen met de Raad van Toezicht, is een klankbord voor de Bestuurder en richt zich hierbij op dierenwelzijn. Ook kan je als lid van de Ledenraad input leveren als het gaat om strategische dierinhoudelijke onderwerpen.

De Ledenraad heeft een belangrijke stem in de wijze waarop de Dierenbescherming zich inzet voor dieren in ons land.


De Ledenraad vergadert gemiddeld vier keer per jaar op zaterdag met aanvullend één of twee (facultatieve) themabijeenkomsten op een doordeweekse dag of avond. De leden worden eens per drie jaar democratisch gekozen. Later dit jaar vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe Ledenraad die op 1 januari 2021 start.