Gezocht: politici die rekening houden met dierenwelzijn

De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in maart 2018, maar de voorbereidingen van politieke partijen zijn in volle gang. De Dierenbescherming roept de verschillende partijen op om dierenwelzijn op te nemen in hun verkiezingsprogramma.
Gezocht: politici die rekening houden met dierenwelzijn

De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat alle politieke partijen zich bekommeren om dieren en wil ze met raad en daad bijstaan om de juiste beslissingen te nemen in het belang van alle dieren. Ook op gemeentelijk niveau worden regelmatig besluiten genomen waarbij dieren een belangrijke rol spelen.

10 speerpunten dierenwelzijnsbeleid

Als hulpmiddel is daartoe een flyer ontworpen waarop 10 speerpunten voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid worden vermeld. We sturen deze flyer naar lokale politieke partijen om ze op te roepen dierenwelzijn in hun verkiezingsprogramma op te nemen en ze te ondersteunen bij het opstellen van diervriendelijk beleid. Het liefste ziet de Dierenbescherming dat iedere gemeente een eigen wethouder dierenwelzijn krijgt, zodat er structureel meer aandacht voor de belangen van dieren in de gemeente komt.


Maak straks een diervriendelijke keuze!

Het succes van een politieke partij is natuurlijk mede afhankelijk van de achterban. De Dierenbescherming doet daarom een beroep op kiezers en leden om hun volksvertegenwoordigers te vragen ook aan alle dieren te denken en straks in maart 2018 een verstandige diervriendelijke keuze te maken, in het belang van alle dieren.