Gezocht: Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Wegens het rooster van aftreden van twee leden van de Raad van Toezicht, is de Dierenbescherming op zoek naar twee nieuwe leden.
Gezocht: Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit maximaal zeven leden en geeft gevraagd, en ongevraagd, advies aan de algemeen directeur/bestuurder van de Dierenbescherming. De RvT dient een breed spectrum van deskundigheden te omvatten om alle aspecten van het functioneren van de Dierenbescherming te kunnen beoordelen.

Twee kandidaten
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die zijn of haar sporen heeft verdiend op het gebied van dierenwelzijn. Dit kan zijn vanuit veterinaire kennis en/of wetenschappelijk onderzoek. Ook zoeken we een bedrijfseconoom die met visie als toezichthouder en adviseur boven de materie uit kan stijgen en ook de details begrijpt.

Een lid van de RvT mag geen (ex-)werknemer of vertegenwoordiger van de ledenraad van de Dierenbescherming of hieraan verbonden rechtspersonen zijn gedurende drie jaar na het einde van het dienstverband. We willen voorkomen dat een lid van de RvT een functie bekleedt die onverenigbaar of strijdig is met het belang van de Dierenbescherming.