Grote grazers moeten wijken voor toerisme

De Provinciale Staten van Flevoland hebben gisteren (woensdag 11 juli) het voorstel om het advies van de Commissie Van Geel over de toekomst van de Oostvaardersplassen over te nemen, aangenomen. Dit betekent dat er ruimte moet worden gemaakt voor meer toerisme en dat veel grote grazers hun leefgebied kwijtraken. Die krijgen waarschijnlijk de kogel. Het afschot van gezonde dieren, alleen maar omdat ze niet langer in het gedroomde plaatje van de provincie passen is voor ons onacceptabel. We gaan ons nu dan ook beraden op stappen om dit te voorkomen waarbij we een gang naar de rechter niet uitsluiten.
Grote grazers moeten wijken voor toerisme

De provincie kiest volgens eigen persbericht voor een ‘nieuwe toekomst’. Gek genoeg is er, ondanks het urenlange debat, nog heel veel onduidelijk over die toekomst. Vragen over de wetenschappelijke, juridische en financiële onderbouwing en haalbaarheid werden niet beantwoord en moties daarover verworpen. Toch wil men nog dit jaar een groot deel van de Konikpaarden en Edelherten uit het gebied halen. Voor de paarden bestaat de kans dat dit door vangen en verplaatsen gaat gebeuren, voor de edelherten wordt die kans erg klein geschat. Voor meer dan duizend van deze dieren wacht waarschijnlijk afschot. Daarmee is het leed helaas nog niet geleden, want om te voorkomen dat het gebied mogelijk toch weer teveel kaal gegeten wordt, mogen er daarna niet meer dan 1500 grazers in het gebied leven. Dat betekent elk jaar opnieuw verplaatsen en/of afschot.

Doel: recreatie en toerisme, niet dierenwelzijn

De opdracht die commissie Van Geel in 2017 meekreeg was om te onderzoeken of en hoe er meer recreatie en toerisme in de Oostvaardersplassen gerealiseerd kon worden. Dierenwelzijn of het lot van de grote grazers, waar het in de vergadering vooral over ging, was dus nooit het uitgangspunt. Door de dood van veel dieren afgelopen winter en de ophef die daarover ontstond is de toon van het advies van Van Geel aangepast, maar het staat er nog steeds in. Compleet met ideeën als ‘uitkijkposten en groepsvervoersmogelijkheden in het kerngebied’. Ernstige verstoring dus daar waar natuur en dier juist rust en ruimte verdienen.

Geen verbinding, maar beheer op aantallen

Het voorstelvan onder andere de Dierenbescherming en zes andere dier- en natuurorganisaties om de grazers en de natuur juist meer, in plaats van minder ruimte te bieden door omliggende bossen open te stellen en een verbinding te maken met het Horsterwold kwam nog even terug in het debat. De Partij voor de Dieren diende er een motie over in, maar helaas werd deze verworpen. De keuze die nu wel gemaakt is heeft tot gevolg dat nog dit jaar gaat worden ingegrepen in het gebied.

Verbaasd en teleurgesteld

We zijn verbaasd en teleurgesteld over het besluit van de Gedeputeerde Staten van Flevoland om een voorstel aan te nemen, ondanks dat er nog zoveel onduidelijk- en onzekerheden over de toekomst inzitten. Het is alsof je een aannemer opdracht geeft om alvast te beginnen met het bouwen van een huis, zonder dat je weet of het wel mag, of het in de toekomst wel blijft staan en of je het geld er eigenlijk wel voor bij elkaar weet te krijgen. En dan staan er in dit geval letterlijk levens op het spel!