Haagse duivenhouder moet verblijven vogels in orde maken

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie troffen bij een Haagse duivenhouder zo'n 150 duiven aan in zwaar vervuilde en ongeschikte verblijven. De eigenaar moet de boel in orde maken. Doet hij dit niet, dan wordt dit op zijn kosten gedaan en raakt hij in het uiterste geval zijn vogels kwijt.
Haagse duivenhouder moet verblijven vogels in orde maken

Bij de controle op 23 januari bleken er onder meer duiven in de woning te worden gehouden die in kartonnen dozen zaten. In de tuin bij het huis zat het leeuwendeel van de vogels in zwaar vervuilde hokken, veel duiven hadden aangekoekte ontlasting aan hun poten en ook het drinkwater was vervuild met ontlasting. Een aantal van de hokken gaf bovendien geen bescherming tegen de weersomstandigheden.

Geschikte huisvesting

Deze bevindingen zijn doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze dienst van het ministerie van Economische Zaken kan bij het niet naleven van de Wet Dieren onder andere opdracht geven om maatregelen of boetes op te leggen en/of dieren in bewaring te nemen. In dit geval zijn er onder bestuursdwang een aantal maatregelen opgelegd. Zo moet de eigenaar voor geschikte, schone en droge huisvesting zorgen en moeten de duiven altijd over vers en schoon drinkwater kunnen beschikken.

Als de eigenaar de maatregel niet binnen de gestelde termijn uitvoert, worden hier op zijn kosten mensen voor ingehuurd. Mocht dit niet haalbaar zijn of weigert hij alle medewerking, dan kunnen zijn dieren zelfs in bewaring genomen worden. De LID controleert samen met de Dierenpolitie of de maatregelen worden opgevolgd.