Heksenjacht op wilde zwijnen

Minister Carola Schouten staat sinds kort bewegingsjacht toe om het afschot op wilde zwijnen te intensiveren. Dit na een verzoek van een aantal provincies en een advies van de Deskundigengroep Dierziekten. De Dierenbescherming is het hiermee pertinent oneens en heeft dit vandaag, via een brief aan het ministerie van LNV en de Tweede Kamer, aan de minister laten weten. We roepen haar op zich te herbezinnen en deze onlogische en ethisch onverantwoorde maatregel in te trekken.

Heksenjacht op wilde zwijnen

Verspreiding Afrikaanse varkenspest

Op papier klinkt het logisch, dat het risico op verspreiding van de Afrikaanse varkenspest iets afneemt bij afname van de populatie wilde zwijnen. Maar het kan ook zomaar zijn dat intensivering van de jacht juist leidt tot snellere verspreiding. Als een wild zwijn het dodelijke virus onder de leden heeft en door opjagen in paniek rond gaat rennen, kan iedereen bedenken dat dit de zaak geen goed doet. Beter laat men de dieren met rust en wordt energie gestoken in maatregelen die effectief zijn.

Effectieve alternatieven

Maatregelen die vooral met menselijk handelen te maken hebben, want hierin schuilt een veel groter risico. Zoals mensen die vlees meenemen uit landen waar de Afrikaanse varkenspest heerst of hygiëneprotocollen die niet strikt worden nageleefd. Voorlichting speelt hierbij een cruciale rol. Een rol die gelukkig door de NVWA wordt opgepakt met een preventiecampagne Afrikaanse varkenspest. De minister zou kunnen kijken, waar nog hiaten zitten in protocollen en voorlichting, in plaats van deze heksenjacht op wilde zwijnen toe te staan.

Zwijnen in de natuur

Het mag in onze ogen namelijk niet zo zijn dat we een complete diergroep uitroeien, die ook nog eens een nuttige bijdrage levert aan de natuur, om een milieubelastende industrie koste wat kost te beschermen.