Het loopt lekker!

Het zijn drukke tijden bij de Dierenbescherming. Heerlijk! Vooral als het lekker loopt. En dat doet het! Het is de week na Werelddierendag en dan gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar de duizenden vrijwilligers die in weer en wind op pad zijn met de collectebus. Waanzinnig veel respect heb ik voor deze mensen die het werk van de Dierenbescherming in de regio mogelijk maken. Want dáár gaat de opbrengst naartoe: naar de dierenambulance bij jou in het dorp, of naar het asiel, naar educatieve programma's voor de jeugd, noem maar op.
Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Het loopt lekker!

Maar er is meer dezer dagen. Heb je vorige week de uitzending van Tijd voor Max gezien? Ik zat daar met enkele van onze inspecteurs om vooral te vertellen over ons inspectiewerk, onderdeel van de campagne 'Help ons redden' die momenteel volop loopt. Op radio en televisie dus, maar ook in talloze andere media wordt verslag gedaan van het werk van onze achttien inspecteurs. Steeds vaker komen ze succesvol in actie om dieren in nood te redden. Omdat ze verwaarloosd worden, of soms zelfs moedwillig worden mishandeld. Dankzij onze inspecteurs worden dieren daadwerkelijk gered. Geen gepraat, geen actie 'stop dit of doe dat', nee, met de poten in de klei opkomen voor dieren die dit het keihard nodig hebben. Het doel van de campagne? Geld! Dát hebben we nodig om dieren te kunnen blijven redden met onze inspecteurs. Help je mee? Hier klikken dan.


Beretrots ben ik op onze organisatie. Dat ben ik natuurlijk het hele jaar, maar vooral in deze periode staan er gewoon meer spotlights op de club. Niet in de laatste plaats omdat we daar zelf om vragen via opvallende campagnes, maar ook omdat er juist nu een aantal dossiers op tafel ligt waar we al eerder onze tanden in hebben gezet, en waar beweging in zit.

Zwerfkatten

En hoe! Laat ik beginnen met het nieuws uit de provincie Noord-Brabant om daar te stoppen met het afschieten van zwerfkatten. Het is inmiddels de achtste provincie die hiertoe besluit. Een regelrecht succes voor de Dierenbescherming - en voor de katten die nu zijn gered -, want, weet je het nog; twee jaar geleden voerden we stevig actie tegen het afschieten van katten. Bijna 140.000 mensen tekenden de petitie en de aandacht was enorm. Het resultaat wordt steeds duidelijker: de provinciale politiek ziet dat er absoluut geen draagvlak is voor het doden van onschuldige dieren en beseft bovendien dat de diervriendelijke oplossing die de Dierenbescherming aandraagt veel beter werkt. Verwilderde zwerfkatten moet je vangen, steriliseren of castreren en terugzetten. Tenminste, wanneer ze in de bebouwde kom leven. We hebben zelfs werkgroepen die dit in de praktijk kunnen uitvoeren. De provincie laat zien dat men beseft dat er weinig echt verwilderde katten in het buitengebied voorkomen en dat deze bovendien nauwelijks zeldzame vogels opeten. Het doden van verwilderde katten draagt bovendien niet bij aan het verkleinen van de populatie katten, omdat er snel weer nieuwe katten op de vrij gekomen plek bijkomen. Brabant gefeliciteerd!

Dan een onderwerp van een heel andere orde: stalbranden. Een verschrikking voor de boer en voor de vele duizenden dieren die jaarlijks bij zo'n drama jammerlijk omkomen. Dankzij de Dierenbescherming is er al veel gebeurd op dit gebied. We hebben het onderwerp op de agenda gezet, en we hebben er direct aan bijgedragen dat de wetgeving op dit gebied is aangepast en aangescherpt. Bij de nieuwbouw van stallen moet bijvoorbeeld tegenwoordig terdege rekening worden gehouden met de brandveiligheid van de gebouwen. En toch gaat het nog wel eens fout, bijvoorbeeld in oude stallen.

Stalbranden: extra maatregelen

Daarom blijven we aandringen op aandacht voor dit onderwerp. En met succes! Vorige week nam de Tweede Kamer namelijk een motie aan waarin de overheid wordt gevraagd om extra maatregelen voor juist de al bestaande stallen, als uit de evaluatie van het zogeheten Actieplan stalbranden zou blijken dat dit nodig is. En geloof me, dat is het geval. En, volgens de motie moeten die nieuwe regels al duidelijk worden uit een 'voortgangsrapportage' die nog voor het eind van het jaar naar de Kamer dient te worden gestuurd. Prima!

Waar ik deze week ook blij van werd, is de initiatiefnota van de SP, GroenLinks en D66 waarin een pleidooi wordt gehouden om weidegang voor koeien wettelijk te verplichten. Mijn zegen heeft dit initiatief , want je weet dat wij ons niet aflatend inzetten om de dames in de wei te houden! Als je wilt kun je nog eens nalezen op onze speciale dossierpagina hoe het ook al weer zit. Ik vind het vooral positief dat nu ook vanuit de politiek steeds meer aandacht komt voor de toenemende problematiek in de melkveehouderij. Dalende prijzen, protesterende boeren die blijven geloven in megabedrijven waar de koeien permanent op stal staan: het is een heilloze weg! Toppunt van naïviteit vond ik deze week trouwens de zogenaamde koeienkenners die in een reactie wisten te vertellen dat je het het best aan een koe zelf kunt overlaten waar ze het liefst staat: binnen of buiten. Ik vind het prima, alleen is het probleem bij die koeienkenners nou juist dat die keuze niet wordt geboden…

Hoe dan ook, het loopt zoals gezegd lekker en dan bedoel ik natuurlijk vooral dat we stappen zetten in het realiseren van een beter dierenwelzijn. En daar gaat het om. De Dierenbescherming blijft zich onverkort inzetten en de koek is nog niet op. Zo zullen we binnenkort een compleet nieuwe generatie transportmiddelen voor dieren in nood presenteren, een broodnodig nieuw asiel openen en een week lang promotie maken voor diervriendelijker geproduceerd vlees onder de vlag van het zeer succesvolle Beter Leven Keurmerk. Hou ons in de gaten, geef alsjeblieft wat je kunt missen en wij blijven ons best doen!

Frank Dales,
Algemeen directeur