Hond gered ondanks bedreiging inspecteur

Toen een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming op een adres in Amsterdam een hond weg wilde halen, werd hij aangevallen en bedreigd door de eigenaar van het dier. De hond zat bijna dag en nacht in een draadbench opgesloten. Hij begon al stereotype gedrag te vertonen en moest daar meteen weg om erger te voorkomen.
Hond gered ondanks bedreiging inspecteur

De inspecteur kwam in actie na meldingen bij de politie en de Dierenbescherming. De melding betrof een hond die niet of nauwelijks zou worden uitgelaten, niet over eten en drinken zou beschikken en altijd in een draadstalen bench met kale koude ondergrond zou zijn opgesloten. Bij aankomst bleek de beschrijving te kloppen, de hond kon absoluut zijn energie niet kwijt. "Hij gedroeg zich als een ijsbeer op een klein eiland", aldus de inspecteur. De eigenaren zagen er geen probleem in, waarna de inspecteur opdracht gaf de situatie binnen twee weken te verbeteren.


Bij de hercontrole op 12 november jl. bleek de situatie niet verbeterd. De hond was er zelfs nog slechter aan toe. De eigenaren waren het niet eens met deze constatering van de inspecteur. De inspecteur nam vervolgens contact op met RVO*, die opdracht gaf om de hond in bewaring te nemen. Toen de eigenaren dit te horen kregen, werd één van hen gewelddadig richting de inspecteur en probeerde hem te slaan. De inspecteur heeft voor zijn eigen veiligheid de woning verlaten en assistentie van de politie ingeroepen.

Dreiging met vuurwapen

Tijdens het wachten op de politie probeerden de eigenaren met de hond te ontsnappen, waarna de inspecteur de achtervolging moest inzetten om de hond niet kwijt te raken. Een van de eigenaren riep toen dat hij een vuurwapen bij zich had en dreigde ermee dat te gebruiken. Na nog een korte achtervolging arriveerde de politie. Die kon de eigenaren aanhouden, waarna de inspecteur de hond alsnog in bewaring kon nemen.

Tegen de eigenaren is aangifte gedaan, voor zowel wat betref het dierenleed, als voor het aanvallen en bedreigen van de LID-inspecteur.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijk strafmaat.