Hond lijdt door geldgebrek eigenaar

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft op vrijdag 3 februari in Arnhem, samen met dierenpolitie Gelderland Midden, een hond in bewaring moeten nemen. Het dier was zwaar vermagerd, had een open wond aan haar achterpoot, veel te lange nagels aan de voorpoten en een niet behandelde oude breuk aan een van haar poten. De eigenaar verklaarde geen geld te hebben voor behandeling en het bleek al bijna een jaar geleden dat ze bij de dierenarts was geweest. Na het in bewaring nemen van de hond bleek dat de hulp te laat kwam, ze moesten haar in laten slapen.
Hond lijdt door geldgebrek eigenaar

Er was de dag ervoor melding gedaan bij het landelijk meldpunt 144 van een herdershond met een open wond aan de poot en te lange, kromgegroeide nagels. Tijdens de opvolging van de melding door onze inspecteur en een agent van de dierenpolitie bleek de hond op de slaapkamer van de bewoonster te verblijven. Het dier kon niet opstaan en had duidelijk pijn van de wond. Na doorvragen bleek de hond bijna een jaar ervoor bij een dierenarts te zijn geweest voor behandeling, maar daarna niet meer. De bewoonster gaf aan hier geen geld voor te hebben. Ook nu was ze niet in staat een dierenarts en vervoer er naartoe te betalen.


De hond was een jaar geleden voor het laatst bij een dierenarts geweest.

Onderzocht door dierenarts

Onze inspecteur heeft daarop contact opgenomen met RVO.nl* die na het aanhoren van het verhaal direct opdracht gaf om de hond naar een dierenarts te laten vervoeren voor medische controle. Dit is gebeurd en er kwam een reeks aan problemen aan het daglicht. Er werden onder andere een open wond, twee oude pootbreuken, veel te lange nagels en een slecht gebit geconstateerd. Ook bevestigde de arts dat de hond veel te mager was. Omdat de poot van de hond er zo slecht aan toe was, adviseerde de dierenarts om deze te amputeren zodra de hond voldoende is aangesterkt.

Hond in bewaring genomen

Er is vervolgens opnieuw contact opgenomen met RVO.nl die op basis van de bevindingen van de dierarts en de financiële situatie van de eigenaar opdracht gaf om de hond in bewaring te nemen. De hond is overgebracht naar een opvangadres waar het dier de nodige medische zorg zou krijgen. Helaas bleek later dat de hond niet meer te redden was en dat zij uit haar lijden moest worden verlost. De eigenaar draait op voor de gemaakte kosten en de politie maakt proces-verbaal tegen haar op.

Meld dierenleed bij 144

In januari trok de LID aan de bel omdat ze zich zorgen maakt over het grote aantal extreem magere honden waarmee ze confronteerd werd. Toen en ook nu is de oproep aan het publiek om bij het zien van verontrustend magere honden niet af te wachten, maar melding te doen bij het landelijk meldpunt 144. Van hieruit kan de juiste instantie worden ingeschakeld, zoals de (dieren)politie, LID of een preventiemedewerker van de Dierenbescherming.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijke strafmaat.