Honden in bewaring genomen na zeer zware verwaarlozing

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie hebben op 30 juli in Leerdam twee honden in bewaring genomen. De verwaarloosde dieren waren ernstig ondervoed en hadden direct medische zorg nodig. Toen de eigenaar aangaf geen geld voor een dierenartsbezoek te hebben, zijn de honden door de LID meegenomen.
Honden in bewaring genomen na zeer zware verwaarlozing

De dierenpolitie kwam de honden op het spoor na een melding via het landelijk meldpunt 144. In verband met de ernst van de melding riepen ze de hulp in van de LID. Gezamenlijk zijn ze direct naar het adres in Leerdam gegaan en daar troffen ze een kruising Duitse herder aan die aan de trapleuning vastgebonden zat en een yorkshire terriër in een te kleine reismand voor katten. Bij het zien van de honden werd al meteen duidelijk dat de beide honden veel te mager waren en direct aandacht van een dierenarts nodig hadden.

'Geen hond waardig'

De eigenaar gaf aan geen geld te hebben voor de honden. De LID heeft daarop meteen contact opgenomen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl*) die opdracht gaf om direct met de dieren naar een dierenarts te gaan. De dierenarts bevestigde dat de honden veel te mager waren. De herder, 8 jaar oud, woog nog maar 17 kilo, terwijl dit rond de 35 kilo hoort te zijn. De terriër, waar rond de 5 kilo normaal is, woog nog maar 3,6 kilo. "Deze eigenaar is geen hond waardig", was de reactie van de dierenarts.

Proces-verbaal verwaarlozing

Daarop zijn de honden in bewaring genomen en overgebracht naar een opvangadres waar ze de juiste verzorging krijgen. De eigenaar krijgt een proces-verbaal wegens zware verwaarlozing en slechte huisvesting. Daarnaast worden alle kosten voor de dierenarts, vervoer en opvang op de eigenaar verhaald. Onze LID-inspecteur is erg blij dat ze de honden uit deze verwaarloosde situatie heeft kunnen halen: "Op naar een beter leven".

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijke strafmaat.