Honden uit verschrikkelijk vervuilde woning gehaald

"Het leek alsof er een bom was ontploft", vertelt de inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) over een woning in Amsterdam. Hij was daar samen met de politie nadat er verschillende meldingen binnen waren gekomen over stank en honden die nooit buiten kwamen. De situatie bleek zo ernstig te zijn, dat de honden zijn meegenomen.

In februari was de politie al eens op het adres geweest. Toen kreeg de eigenaar de opdracht om met zijn honden naar een dierenarts te gaan, omdat ze onder de vlooien zaten en huidproblemen hadden. Ook moest de huisvesting van de dieren worden verbeterd. Sinds het verlopen van de afgesproken termijn, probeerde de LID-inspecteur een hercontrole uit te voeren. De eigenaar was echter niet bereikbaar en nooit thuis.

Vervuilde kooi

Begin april zijn LID, politie en een dierenarts naar het adres gegaan. Voor de deur sloeg hen de stank van uitwerpselen en urine al in het gezicht. Ze waren gewapend met een machtiging om de woning te betreden, maar moesten eerst mondkapjes opdoen om naar binnen te kunnen. Daar troffen ze een enorme ravage aan van uitwerpselen, urine, afval en vernield meubilair. Naast de drie honden die volledig onder de troep zaten, bleek er een vervuilde kooi met een vogeltje in de woning aanwezig. De dierenarts kon maar één conclusie trekken: hier was de grens bereikt.

Er is contact opgenomen met RVO.nl* die opdracht gaf om de dieren in bewaring te nemen en over te brengen naar een opvangadres waar ze goed verzorgd zullen worden. Zelfs na drie keer wassen was de stank nog niet uit de vacht van de dieren verdwenen. De eigenaar draait op voor de gemaakte kosten en kan een proces-verbaal tegemoet zien.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijke strafmaat.